Heimavellir hf: Árshlutareikningur þriðja ársfjórðungs 2019

Heimavellir hf.: Traustur rekstur fyrstu níu mánuði 2019.Árshlutareikningur Heimavalla hf. fyrstu níu mánaða 2019 var samþykktur af stjórn þann 6. nóvember 2019. Helstu atriði:Leigutekjur námu 2.567 m.kr. á fyrstu níu mánuðum 2019 (2018 9M: 2.761 m.kr.) sem er 7% lækkun milli ára og skýrist af því að íbúðum í eignasafninu fækkar um 11% milli ára.Íbúðir í rekstri þann 30. júní 2019 voru 1.596 talsins og til viðbótar eru 124 íbúðir í sölumeðferð. Alls átti félagið 1.720 íbúðir.Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og söluhagnað (EBIT) nam 1.544 m.kr. eða 60,1% af veltu (2018 9M: 1.654 m.kr. og 59,9% af veltu).Ef litið er fram hjá einskiptis liðum og áhrifum af innleiðingu IFRS16 reikningsskilastaðals er rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og söluhagnað 60,8% af veltu á fyrstu níu mánuðum 2019.Félagið seldi eignir fyrir 8.002 m.kr. á tímabilinu og var söluhagnaður vegna þeirra 275 m.kr. eða 4,3% yfir bókfærðu virði eigna.Matsbreyting eignasafnsins nam 746 m.kr. á tímabilinu (2018 9M: 142 m.kr.). Helstu áhrifaþættir á matsbreytingu eru lækkandi grunnvextir í verðmatslíkani til hækkunar en hækkandi fasteignagjöld samhliða hærra fasteignamati til lækkunar.Hrein fjármagnsgjöld eru 1.891 m.kr. á tímabilinu og lækka um 179 m.kr milli ára.Hagnaður tímabilsins nam 566 m.kr. (2018 9M: -36 m.kr.).Virði fjárfestingareigna félagsins án leigueigna og íbúða í sölumeðferð þann 30. september 2019 var 45.868 m.kr.Eigið fé þann 30. september 2019 var 19.362 m.kr. og var eiginfjárhlutfall 35,3%. Innra virði hlutafjár 30. september eru 1,72 kr. per hlut.Vaxtaberandi skuldir voru 31.382 m.kr. þann 30. september 2019 (2018 34.701 m.kr.).Vegnir meðalvextir félagsins eru 4,12% á verðtryggðum skuldum, sem nema 75% af langtímaskuldum félagsins.Tekjur ársins 2019 eru áætlaðar 3.360 m.kr. sem er hækkun um 60 m.kr. frá síðasta uppgjöri. Áætlaðar tekjur ársins 2020 eru óbreyttar frá síðasta uppgjöri og nema 3.000 m.kr.EBITDA framlegð ársins 2019 án einskiptisliða lækkar og er nú áætluð 62%-63% (var 63,5%-64,8%) og 2020 64%-65% (var 66,6%-67,8%).Félagið gerir ráð fyrir að fjöldi íbúða í árslok 2019 verði 1.700 talsins og í árslok 2020 verði þær 1.400 talsins.Félagið hóf endurkaup á eigin bréfum þann 2. október 2019 og hefur keypt 14.124.156 hluti af þeim 337.541.932 hlutum sem stendur til að kaupa fram að næsta aðalfundi félagsins.Nánari upplýsingar veitir:
Arnar Gauti Reynisson
framkvæmdastjóri
gauti@heimavellir.is
Sími 860 5300
ViðhengiHeimavellir hf. árshlutareikningur 30.9.2019 FinalHeimavellir Uppgjörskynning 3F 19 Final

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.