Yara annonserer stenging av fabrikk i Trinidad

Oslo, 13. november 2019: Yara annonserer stenging av sin heleide fabrikk i Point Lisas, Trinidad. Fabrikken er ett av tre ammoniakkanlegg drevet av Yara Trinidad Ltd. De to gjenværende anleggene, Tringen I og Tringen II, er eid av Yara sammen med National Enterprises Ltd (NEL).

Fabrikken i Trinidad er en av Yara sine minste ammoniakkanlegg, med en årlig produksjonskapasitet på omtrent 270.000 tonn ammoniakk. I tillegg til begrenset skala har fabrikken lavere energieffektivitet enn gjennomsnittet av Yaras fabrikker. Fabrikkens lønnsomhet har dessuten vært påvirket av fallende ammoniakkpriser, og i tillegg har forhandlingene med The National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC) ikke lykkes i å oppnå en avtale som kunne sikret videre drift av fabrikken. Yara vil iverksette tiltak for å stenge fabrikken og avslutte produksjonen innen 31. desember 2019.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.