Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2019

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2019. Bolaget redovisar en försäljning på 1 736 (3 566) TSEK och ett rörelseresultat på -3 878 (-5 890) TSEK. För tredje kvartalet enskilt redovisas en kraftigt minskad förlust med resultat på -1 020 (-2 507) TSEK. Bolaget har fortfarande inte säkrat likviditet för den kommande tremånadersperioden men arbetar fortsatt för att nå ett positivt kassaflöde.
Göran Folkesson, VD fokuserar på det ekonomiska läget i bolaget i sin kommentar;
”Vi jobbar hårt på alla håll för att vända på vårt negativa kassaflöde och resultat. Redan tredje kvartalet visar markant förbättring och många åtgärder får inte effekt förrän under fjärde kvartalet.
Försäljningen av fordon har gått trögt, inte minst beroende på kapitalbegränsningar hos våra kunder men vi har en betydligt förbättrad affär marginalmässigt. Vi försöker fortsatt förbättra denna men det är ingen hemlighet att det krävs betydligt större volymer för att kunna göra en väsentlig förbättring.
Vi jobbar hårt för att komma igång med tjänsteverksamheten i e-Mobility Labs och har flera offerter ute varav vi räknar med att komma till aktiva uppdrag innan månaden är slut.
På finansieringssidan har vi vidtagit flera åtgärder. Vi har fått amorteringsfrihet under 6 månader från vårt lån hos ALMI vilket minskar vår belastning med drygt 100 TSEK per månad. Jag själv avstod från lön i oktober vilket också minskar vår belastning. Vi har en långdragen process med energimyndigheten där vi ansökt om eftergift för våra två villkorslån. Vi räknar med att få ett slutligt besked inom en månad. Detta skulle innebära en väsentligt förbättrad balansräkning vilket tillsammans med de kraftfulla åtgärderna i den övriga verksamheten förbättrar möjligheterna till finansiering för verksamheten. För att lösa kortsiktigt finansiellt behov har dessutom Virtual Engineering och Hans Folkesson AB åtagit sig lån på 650 TSEK.”
Arbetet med att hitta investerare för den indiska verksamheten går vidare med bra möjligheter men beskrivs som långsamt.Göran kommenterar också Bzzt;
”Bzzt, vår kund i Stockholm, hade under kvartalet negativa nyheter i form av otillräcklig kassa. Man har jobbat hårt med att förbättra lönsamheten i verksamheten genom att bredda erbjudandet med paketutkörning samt ett ”Bzzt for Business”. Just nu är man mitt i en investeringsrunda som kommer möjliggöra både långsiktighet och expansion av verksamheten.”
Avslutningsvis säger Göran under rubriken Ljus i Tunneln;
”Vi kan i dagsläget fortfarande inte säga att vi har säkrat tre månaders likviditet men som jag nämnt ovan har vi en tydlig förbättring. Även om mycket arbete återstår och en hel del pusselbitar behöver falla på plats finns det en positiv känsla för framtiden.”
Delårsredogörelsen i sin helhet bifogas.Länk till Bolagets finansiella rapporter: www.cleanmotion.se/ir/finansiella-rapporter/Lerum, 2019-11-13För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se
Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-11-13 kl. 19:00 CET.Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.BilagaInterim Report Clean Motion 2019 January-September

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.