Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 19.2.2020 klo 9.45Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksiVerkkokauppa.com Oyj on 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella tänään luovuttanut hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille yhteensä 8 723 Yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta osana hallituksen vuosipalkkioita.Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.Osakkeiden luovutuksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 72 573 omaa osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin yhtiötiedotteella 28.3.2019.Lisätietoja:Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555
Mikko Forsell
Talousjohtaja
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785
Jakelu:Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com