Valberedningen föreslår Fredrik Arp till ny ordförande i Hövding Sverige AB (publ)

Pressmeddelande
Malmö, 19. 02. 2020
Valberedningen föreslår Fredrik Arp till ny ordförande i Hövding Sverige AB (publ)Hövding Sverige AB (publ):s valberedning föreslår Fredrik Arp att bli vald till ny styrelseordförande i Hövding Sverige AB (publ) vid nästa ordinarie bolagstämma som äger rum den 7 maj 2020. Detta efter att nuvarande ordförande Örjan Johansson har avböjt omval.Fredrik Arp är styrelseordförande i Nolato AB och Bravida Holding AB. Han är styrelseledamot i Vattenfall AB och Swedfund International AB.
Tidigare styrelseerfarenheter inkluderar bl.a.  Thule AB (ordförande) och Technogym Spa (ledamot).
Fredrik Arp har bland annat varit VD och koncernchef i PLM AB, Trelleborg AB samt Volvo Personvagnar AB.
Valberedningen är väldigt glada att kunna föreslå Fredrik Arp som ny ordförande för styrelsen. Vi tror att hans breda erfarenhet både från mycket seniora operativa roller och från styrelsearbete i olika branscher kommer att bidra till att ta Hövding till en ny nivå som ett globalt innovativt företag. Valberedningen tackar också avgående ordförande Örjan Johansson för hans avgörande insatser för att bygga upp Hövding under cirka 14 år som aktiv på olika sätt i bolaget, varav de senaste 10 åren som styrelseordförande.Vidare föreslår valberedningen att Maria Minskova väljs till ny ledamot av styrelsen.
Maria Minskova är jurist med tidigare erfarenhet från flera advokatbyråer med internationell verksamhet. Hon är verksam som Managing partner och chefsjurist på Indigo Capital Partners.
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Tony Grimaldi, Peter Svanlund, Helen Richenzhagen, Alexander Izosimov.
Sofia Ulver, Samir Mastaki och Christer Ljungberg är inte föreslagna för omval.
Hövding Sverige AB (publ):s valberedning består av Petr Zhukov (ordförande) – Safetech International Holding AB, Joel Eklund – Fosielund Holding AB, Carl-Mikael Lindholm – Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse samt Peter Svanlund – VIH Sweden AB.Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 – 200 250
BilagaHövding Sverige AB (publ) – valberedningens förslag till styrelse