UPM:n vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu

UPM-Kymmene Oyj                   Tilinpäätös ja toimintakertomus         28.2.2020 klo 10.00 EETUPM:n vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistuUPM on julkaissut vuoden 2019 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi (www.upm.fi/hallinnointi) selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 sekä 28.2.2020 päivätyn palkka- ja palkkioselvityksen. Yhtiö on julkaissut myös toimielinten (eli hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan) palkitsemispolitiikan, joka esitellään vuoden 2020 yhtiökokouksessa. Politiikassa määritellään yhtiön toimielinten palkitsemisen periaatteet, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.com/fi/yhtiokokous2020. Vuosikertomus, selvitykset ja palkitsemispolitiikka ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina, ja ne ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.Vuosikertomuksessa korostuu merkittävä strateginen uudistuminen vuonna 2019 ja sitoutuminen vastuullisiin biotalouden ratkaisuihin. Vuoden aikana yhtiö aloitti Uruguayssa investoinnin uuteen sellutehtaaseen sekä valmisteli kasvuhankkeita biokemikaaleissa ja biopolttoaineissa. Vuoden 2020 alussa yhtiö päätti investoida biokemikaaleja valmistavaan teollisen mittakaavan biojalostamoon Saksassa. Hankkeet tuovat valmistuessaan yhtiölle merkittävästi kasvua sekä avaavat kokonaan uusia markkinoita. Raportti kertoo myös yhtiön sitoutumisesta YK:n 1,5 celsiusasteen ilmastotavoitteeseen, jolla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpenemistä. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä ilmastopositiivisella metsätaloudella, hiilidioksidipäästöjen huomattavalla vähentämisellä sekä innovatiivisilla, fossiilisia materiaaleja korvaavilla tuotteilla. Näillä teoilla on suuri merkitys yhtiön arvolle pitkällä aikavälillä.Kaikki olennaiset tiedot on yhdistetty tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen eikä erillistä vastuullisuusraporttia julkaista.Painettu vuosikertomus ilmestyy 9.3.2020 alkavalla viikolla ja sen voi tilata osoitteesta www.upm.com/fi/sijoittajat/tilaa-vuosikertomus.UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet
UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi
Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossilsLiitteetUPM-Vuosikertomus-2019UPM-Remuneration-Statement-28.2.2020-FIUPM-Remuneration-Policy-FIUPM-CG-Statement-2019-FI