Par tiesiskās aizsardzības procesa plānu

Ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 18.jūnija lēmumu tika pieņemts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) lietas ierosināšanu un ierosināta Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa lieta.2019.gada 19.septembrī Sabiedrība Vidzemes rajona tiesā iesniedza pieteikumu par TAP pasākumu plāna apstiprināšanu un TAP īstenošanu.2019.gada 18.oktobrī Vidzemes rajona tiesa nosprieda:Īstenot Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu;Apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 2019.gada 5.septembra redakcijā;Noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu divus gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 18.oktobra.Lai sekmīgi īstenotu Plānu un sasniegtu TAP mērķi, un, proti, – atjaunotu Sabiedrības spēju nokārtot savas saistības, Sabiedrība TAP laikā piemēros šādas metodes:Nodrošināto kreditoru grupā:Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Galveno prasījumu) daļēja izpildes atlikšana;Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Blakus prasījumu) dzēšana;Sabiedrības kapitāla daļu ASV meitas sabiedrībā un/vai tās mantas atsavināšana un/vai finanšu līdzekļu piesaistīšana no trešajām personām;Vienošanās noslēgšana ar Nodrošinātajiem kreditoriem par daļēju maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes.Nenodrošināto kreditoru grupā:Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Galveno prasījumu) izpildes atlikšana un sadalīšana maksājumos uz laiku līdz 24 mēnešiem;Sabiedrības maksājumu saistību (kreditoru Blakus prasījumu) dzēšana;vienošanās noslēgšana ar LBBW Banku par maksājumu saistību sadalīšanu maksājumos uz laiku līdz 48 mēnešiem;Apliecinājumu saņemšana no atsevišķiem nenodrošinātajiem kreditoriem (saistītām personām) par maksājumu saistību izpildes atlikšanu uz laiku pēc Plāna izpildes.Nodrošināto un nenodrošināto kreditoru grupā:Sabiedrības apņemšanās nodrošināt tai papildus finanšu līdzekļu pieejamību EUR 5 000 000 apmērā.Sabiedrība ir pateicīga visiem kreditoriem par izrādīto sapratni un atbalstu TAP pasākumu plāna īstenošanāSabiedrība veiks tās kreditoru informēšanu par Sabiedrības darbības rezultātiem likumā noteiktajā kārtībā, kā arī nosūtīs kreditoriem ikmēneša Sabiedrības darbības pārskatu par TAP īstenošanas gaitu.Pielikumā – tiesas apstiprinātais tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns.AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdePapildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com
PielikumsTAP_plans_AS VALMIERAS STIKLA SKIEDRA

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.