Delårsrapport, januari-september 2019

Perioden 1 juli–30 september 2019Nettoomsättningen uppgick till 92,4 Mkr (95,6 Mkr)Mjukvaruintäkterna uppgick till 66,1 Mkr (64,8 Mkr)Repetitiva intäkter uppgick till 61,4 Mkr (56,3 Mkr), motsvarande 66 % (59 %) av nettoomsättningenEBITDA 24,3 Mkr; 26,3 % (25,6 Mkr; 26,8 %)EBITDA-adj. 14,5 Mkr; 15,7 % (16,9 Mkr; 17,7 %)EBIT 11,2 Mkr; 12,1 % (13,9 Mkr; 14,5 %)Resultat efter skatt 8,3 Mkr; 8,9 % (10,1 Mkr; 10,6 %)Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,19 kr)Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,5 Mkr (19,9 Mkr)Perioden 1 januari–30 september 2019Nettoomsättningen uppgick till 290,7 Mkr (296,9 Mkr)Mjukvaruintäkterna uppgick till 202,7 Mkr (197,2 Mkr)Repetitiva intäkter uppgick till 181,4 Mkr (163,2 Mkr), motsvarande 62 % (55 %) av nettoomsättningenEBITDA 72,3 Mkr; 24,9 % (72,4 Mkr; 24,4 %)EBITDA-adj. 44,5 Mkr; 15,3 % (47,6 Mkr; 16,0 %)EBIT 32,2 Mkr; 11,1 % (37,1 Mkr; 12,5 %)Resultat efter skatt 23,0 Mkr; 7,9 % (27,4 Mkr; 9,2 %)Resultat per aktie före utspädning 0,43 kr (0,52 kr)Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,6 Mkr (60,8 Mkr)För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85
__________________________________________________________________________________________Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 24 oktober 2019.Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.BilagaQ3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.