• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Outotec on tehnyt strategisen päätöksen divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintaa

Outotec on tehnyt strategisen päätöksen divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintaa

OUTOTEC OYJ   SISÄPIIRITIETO   10.12.2019 KLO 18.20Outotec on tehnyt strategisen päätöksen divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintaaOutotec on päättänyt divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintaa, jotka ovat alumiiniliiketoiminta, jätevoimalaratkaisut sekä lietteenpoltto.Divestoitavaan alumiiniliiketoimintaan kuuluvat raaka-anodilaitokset, anodien viimeistelyyn liittyvä teknologia ja tietyt anodivalimot ja niihin liittyvät palveluliiketoiminnot.Divestoitava jätevoimalaliiketoiminta koostuu biomassaa ja hakkuujätettä sekä lukuisia erilaisia polttoaineita käyttävistä jätevoimalaratkaisuista ja niihin liittyvästä palveluliiketoiminnasta.Divestoitava lietteenpolttoliiketoiminta koostuu yhdyskuntien jätevesilietteiden ja teollisten lietteiden polttoratkaisuista sekä niihin liittyvistä palveluista.
 
Näiden kolmen liiketoiminnan parissa työskentelee kaikkiaan noin 250 asiantuntijaa.Divestoitavat liiketoiminnot luokitellaan Outotecin vuoden 2019 tuloksessa lopetettuina toimintoina, mukaan lukien myytävänä olevien omaisuuserien sekä niihin liittyvien velkojen siirtämisen erillisille taseriveille. Tuloslaskelman vertailutiedot oikaistaan vuodelle 2018 siirtämällä lopetetut toiminnot esitettäviksi erillään jatkuvista toiminnoista.Tilikaudella 2019 suunnitellut liiketoimet alentavat odotettua liikevaihtoa noin 50 miljoonaa euroa mutta parantavat oikaistua liiketulosta (aEBIT*) noin 40 miljoonaa euroa. Oikaistuna vertailukelpoinen tilikauden 2018 liikevaihto olisi ollut noin 1,2 miljardia euroa, noin 80 miljoonaa euroa raportoitua lukua pienempi. Oikaistuna vuoden 2018 oikaistu liiketulos (aEBIT*) olisi kasvanut 20 miljoonaa euroa noin 84 miljoonaan euroon (pois lukien ilmeniittisulattoprojektia varten tehty varaus).
“Nämä divestoinnit antavat meille paremman mahdollisuuden keskittyä Outotecin rikastus- ja metallinjalostusteknologioihin. Palvelemme tietenkin energia-, jätevoimala- ja alumiiniliiketoimintamme asiakkaita aivan kuten tähänkin saakka, kunnes nämä suunnitellut divestoinnit saadaan päätökseen”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.
* Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.
Lisätietoja antavat:
Outotec OyjMarkku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.