• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Nilörngruppen AB: drar tillbaka utdelningsförslaget och tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet

Nilörngruppen AB: drar tillbaka utdelningsförslaget och tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet

Styrelsen för Nilörngruppen har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman om en utdelning om 2,50 kr/aktie (28,5 Mkr). Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande mycket osäkra omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader samt risken för finansiell påverkan på Nilörngruppens verksamhet och resultat.
Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den tisdagen 7 april klockan 08,00. Genom att tidigarelägga rapporten kan ledningen prioritera verksamhetskritiska aktiviteter samtidigt som aktieägarna erhåller aktuell finansiell information.Årsstämman beräknas hållas som tidigare aviserats tisdagen den 14 maj 2020 kl. 17.00 på Nilörngruppens huvudkontor i Borås. Det kommer inte bjudas på någon mat detta år på grund av Covid-19 och blir det fler anmälda än 10 kommer stämman hållas utomhus (med reservation för eventuella ändrade myndighetsbeslut).Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.Borås den 6 april 2020Nilörngruppen AB
Krister Magnusson, VD
För ytterligare information, kontakta:
CEO: Krister Magnusson                                  
Mobil: 0704 852 114                                          
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com
Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl 08,00.BilagaNilörngruppen Ändrad utdelning och tidigarelagd rapport

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.