Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Selskabsmeddelelse nr. 10
Spar Nord udsteder hybrid kernekapitalSom et led i det løbende arbejde med bankens kapitalstruktur har Spar Nord  i dag indgået aftaler med institutionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for i alt DKK 330 mio.Den udstedte AT1 vil have uendelig løbetid med mulighed for Spar Nord for førtidsindfrielse efter 5 år.Obligationerne udstedes med valør 15. april 2020, og vil indtil 15. april 2025 være forrentet med 6,00 % p.a. (fast rente).Lånet vil have en trigger på 5 1/8 %, hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent (CET1) kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR.Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon +45 96 34 40 10.Venlig hilsen
Spar Nord
Ole Madsen
Kommunikationsdirektør
Vedhæftet filNr. 10 – Hybrid Kernekapital – DK

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.