• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Leasinvest Real Estate Comm. VA: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 december 2019

Leasinvest Real Estate Comm. VA: Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 december 2019

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de “Zaakvoerder”) heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op maandag 16 december 2019 om 10u.30, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.Vanaf 14/11/2019 zijn alle documenten betreffende deze vergadering beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek ‘Investor relations’ – Algemene vergadering.Bijlage2019 11 14_LRE BAV_NL