Kapitalforhøjelse – BI Erhvervsejendomme A/S

København, Oct. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S (”Selskabet”) har i dag – i overensstemmelse med generalforsamlingsbemyndigelsen i pkt. 5.1 i Selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer – besluttet at forhøje Selskabets kapital. Kapitalen forhøjes med op til nominelt DKK 773.100.000 ved emission af 7.731.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 100 i en rettet emission uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Tegningskursen udgør 213,30 pr. aktie à nominelt DKK 100.Inden kapitalforhøjelsen udgjorde den registrerede selskabskapital nominelt DKK 1.673.500.000 fordelt på 16.735.000 aktier à nominelt DKK 100. Efter kapitalforhøjelsen vil den registrerede selskabskapital, såfremt der sker fuld tegning og indbetaling, udgøre nominelt DKK 2.446.600.000 fordelt på 24.466.000 aktier à nominelt DKK 100. På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på DKK 100 en stemme.De nye aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN som Selskabets eksisterende aktier.Eventuelle spørgsmål kan rettes til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00Med venlig hilsen
BI Management A/S
Malene Ehrenskjöld
Direktør

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.