Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – kapitaludvidelse

Selskabsmeddelelse nr. 21, 2019Holte, 25. oktober 2019Kapitaludvidelse i Investeringsselskabet Artha Optimum A/SBestyrelsen har d.d. besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 5.640.000 svarende til 376 aktier á DKK 15.000 som følge af nytegning af aktier. Forhøjelsen sker i henhold til bemyndigelsen i punkt 3.9 i selskabets vedtægter.Kapitalforhøjelsen er tegnet uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre.Aktierne er tegnet kontant til kurs DKK 47.930,95 pr. aktie á DKK 15.000 svarende til et samlet provenu på DKK 18.022.038.De ny-udstedte aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er frit omsættelige omsætningspapirer.De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet. De nye aktier vil efter registrering i Erhvervsstyrelsen blive søgt optaget til notering på NASDAQ OMX København med samme ISIN-kode som selskabets øvrige aktier.Den totale aktiekapital er herefter DKK 689.865.000 fordelt på 45.991 aktier á DKK 15.000.
Hver aktie á DKK 15.000 giver én stemme svarende til 45.991 stemmer i alt.
De opdaterede vedtægter med den nye kapital vil blive lagt på selskabets hjemmeside (www.arthaoptimum.dk).KontaktKristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Vedhæftet filSelskabsmeddelelse Optimum 2019 21 om kapitalforhøjelse

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.