Forventede udbytter for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest

| Source: Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
 

Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www,danskeinvest.dk

  5. december 2019

Forventede udbytter for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 4. februar 2020. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 5. februar 2020 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 10. februar 2020.

Afdelinger ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt
aconto-udbytte
kr. pr. andel
Danmark, klasse DKK d DK0010252873 13,30
Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 5,10
Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 9,10
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d DK0060244242 17,20
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 1,90 0,40
Danske Indeksobligationer KL DK0015942650 1,30 0,48
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 0,90
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 4,40 0,40
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 1,60
Euro Investment Grade-Obligationet, klasse DKK d h DK0060448751 1,90
Europa, klasse DKK d DK0010252956 8,70
Europa 2 KL DK0010245901
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651 8,30
Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 2,80
Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563
Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 24,60
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 4,70
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 3,30
Fonde, klasse DKK d DK0015989610 0,50 0,60
Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 4,60
Global Plus KL DK0010270503
Global StockPicking, klasse DKK d DK0010264530 8,30
Globale High Yield – Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523
Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 1,30
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 1,40
Japan, klasse DKK d DK0015971675 5,70
Kina, klasse DKK d DK0010295336 1,90
Mix Obligationer KL  DK0060430627 0,50
Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 29,90
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 4,50
USA, klasse DKK d DK0010257757 3,70
Østeuropa, klasse DKK d DK0010257914 30,80

Yderlige oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør

  • DI – Forventede udbytter for 2019 2019-12-05

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.