Forventede udbytter for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

| Source: Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K
 

Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www,danskeinvest.dk

  5. december 2019

Forventede udbytter for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.

De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 4. februar 2020. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 5. februar 2020 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 10. februar 2020.

Afdelinger ISIN-kode Samlet udbytte i kr. pr. andel

 

Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt
aconto-udbytte
kr. pr. andel
Emerging Markets, klasse DKK d DK0016057474 2183,00
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 118,50
Global, klasse DKK d DK0060244408 0,00
Kommuner 4 KL DK0016205685 1,60 0,02 0,40

Yderlige oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør

  • DIS – Forventede udbytter for 2019 2019-12-05

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.