Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – september 2019

Kort om kvartalet
Nettokassan ökade till 536,7 Mkr från 486,3 Mkr föregående kvartalFörsta volymbeställningen av T-Shape för användning utanför betalningsområdetI september bekräftades att FPC1511 används i en smartphonemodell från SamsungFPC1520, en ny kapacitiv sensorgeneration som bygger på den framgångsrika produkten FPC1511, lanserades under kvartaletTredje kvartalet 2019Intäkterna uppgick till 352,5 Mkr (431,2)Bruttomarginalen uppgick till 23 % (27)EBITDA uppgick till 35,6 Mkr (36,7)Rörelseresultatet uppgick till -3,4 Mkr (7,0)Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 Kr (0,01)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,5 Mkr (202,5)Januari – september 2019Intäkterna uppgick till 1077,2 Mkr (1110,8)Bruttomarginalen uppgick till 23 % (-8)EBITDA uppgick till 115,4 Mkr (-514,0)Rörelseresultatet uppgick till 0,9 Mkr (-746,1)Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 Kr (-1,95)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,0 Mkr (300,7)Kommentar från vdFörsäljningen inom Business Line Mobile var tillfredsställande, och vi fortsatte att stärka vår marknadsposition inom kapacitiva sensorer. Efterfrågan från de kinesiska smartphonetillverkarna var fortsatt god, samtidigt som beställningar hänförliga till vår nya OEM-kund Samsung utvecklades väl. Betydande skiften i marknadsandelar bland OEM-kunderna skedde under kvartalet. Samtidigt påverkades intäktsutvecklingen av svagare försäljning inom Business Line Smartcards, Automotive & Embedded efter några starka kvartal. Marknaden för biometri utanför mobilbranschen växer, men den är fragmenterad och är än så länge avsevärt mindre än smartphonemarknaden. Betydande variationer i efterfrågan från ett kvartal till ett annat kan därför förekomma inom detta område.Bruttomarginalen låg i nivå med resultatet för det första och det andra kvartalet i år, men var fyra procentenheter lägre jämfört med det tredje kvartalet förra året. Den relativt sett lägre andelen intäkter utanför Business Line Mobile påverkade negativt. I tillägg till detta har genomsnittspriset (ASP) för kapacitiva sensorer fortsatt att minska. Andelen nya och mer kostnadseffektiva sensorer i Fingerprints produktmix har samtidigt ökat, och vår strävan efter att säkerställa en konkurrenskraftig produktionskostnad fortgår med oförminskad styrka. Under det tredje kvartalet lanserade vi därför FPC1520, en ny sensorgeneration som bygger vidare på vår redan framgångsrika produkt FPC1511. Vi har redan mottagit beställningar och vi förväntar oss att de första telefonerna som använder sig av denna nya sensor lanseras redan i år. FPC1520 har dessutom potentialen att ytterligare utöka vår adresserbara marknad genom att göra det möjligt att inkludera en fingeravtryckssensor även i de allra enklaste av smartphonemodeller.Vi fortsätter att befästa vår ledande ställning inom kapacitiva sensorer genom att se till så att vi har en heltäckande, konkurrenskraftig produktportfölj för alla segment. Samtidigt arbetar vi vidare för att ta en position på den växande marknaden för in-displaysensorer. Vi har ännu inte säkrat några design wins, men vår ambition att ta en betydande andel av in-displaymarknaden ligger fast.Vi har fortsatt att stärka vår position som den ledande leverantören av biometriska lösningar till smarta kort. I september kunde vi berätta att vi stödjer vår partner MeReal Biometrics i samband med en beställning av biometriska kort för leverans i början av 2020. Det är också glädjande att vi i augusti kunde meddela att vi mottagit den första volymbeställningen av vår T-Shape-sensor för användning utanför betalningsområdet. Sensorn kommer att integreras i ett kort som används för säker onlineåtkomst och säker datalagring offline. Redan i den förra delårsrapporten kunde vi berätta att vår partner NXP:s modul för biometriska betalkort – som inkorporerar Fingerprints T-Shape-sensor – har certifierats av Mastercard. Detta är ett viktigt steg mot en första heltäckande kortcertifiering. En sådan certifiering skulle slutligen möjliggöra större kommersiella lanseringar av biometriska betalkort. Fingerprints har en unik position i branschen, vilket kanske bäst illustreras av det faktum att vår teknologi används i samtliga hittills offentliggjorda marknadstester av kontaktlösa biometriska betal- och kreditkort i världen.Christian Fredrikson, vd och koncernchefIdag klockan 09:00 CET presenterar Fingerprints vd Christian Fredrikson rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.Webbsändningen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=153För analytiker och media: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 8450519.BilagaDelårsrapport Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.