Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2019 tredje kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3, 2019 för moderbolaget respektive för koncernen.Januari – september 2019
Justerat substansvärde ökade med 1 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen ökade med 8 procent och uppgick till 148 kronor.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 3,12 kronor (4,98).
Intäkter från avtal med kunder uppgick till 150,5 mkr (105,0).
Juli – september 2019
Justerat substansvärde minskade med 4,7 procent och uppgick per aktie till cirka 158 kronor, medan aktiekursen minskade med 15,4 procent och uppgick till 148 kronor.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,42 kronor (2,47).
Intäkter från avtal med kunder uppgick till 39,6 mkr (35,6).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
Den 1 september tillträdde Tomas Bergström som ny VD och koncernchef.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.
För mer information vänligen kontakta:Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se
Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 november 2019, kl 07:00.Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.
Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/
BilagaQ3_2019_Final

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.