Danske Bank sigtet af SØIK i Flexinvest Fri-sagen

Danske Bank sigtet af SØIK i Flexinvest Fri-sagenDanske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse for overtrædelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Sigtelsen kommer efter, at Finanstilsynet indgav en politianmeldelse i forbindelse med deres afgørelse fra den 30. august 2019 i Flexinvest Fri-sagen.“Vi havde forventet, at SØIK ville rejse sigtelse som følge af, at Finanstilsynet indgav en politianmeldelse i forbindelse med Flexinvest Fri-sagen,” siger administrerende direktør Chris Vogelzang. ”Vi vil naturligvis samarbejde med SØIK samt dele relevant viden og materiale i sagen. Vi er enige i, at det er en alvorlig sag, og at vi ikke har levet op til, hvad vores kunder med rette kan forvente af os. Vi er i gang med at kompensere alle berørte kunder, ligesom vi tager de nødvendige tiltag for at undgå, at noget lignende sker igen.”Danske Bank samarbejder fuldt ud med myndighederne og har ingen yderligere kommentarer, så længe efterforskningen er i gang.Sagen handler om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank har som tidligere oplyst konstateret, at kunder, der investerede i produktet i en bestemt periode mellem 2017 og 2018, har betalt et for højt aftalegebyr som følge af forkerte ledelsesmæssige beslutninger. Danske Bank orienterede Finanstilsynet i oktober 2018 efter, at Danske Banks interne kontrolfunktion blev bekendt med problemstillingen, og i august 2019 modtog Danske Bank en række påbud som følge af Finanstilsynets undersøgelse af sagen.For mere information om Flexinvest Fri-sagen henviser vi til selskabsmeddelelse nr. 13 og pressemeddelelse af 24. juni 2019 samt vores Kommentar til Finanstilsynets afgørelse vedrørende Flexinvest Fri-sag dateret den 30. august 2019.Sigtelsen er vedhæftet.Kontakt: Fungerende pressechef Karl Kjær Bang, telefon +45 45 14 14 00
Vedhæftede filerSelskabsmeddelelse nr 17 2019Sigtelse Danske Bank 14 november 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.