Baigtas UAB „Ignitis grupė“ oficialus siūlymas dėl AB „Ignitis gamyba“ akcijų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir GEN). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.„Ignitis grupė“ informuoja, kad 2020 m. balandžio 22 d. baigtas oficialus siūlymas supirkti jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – GEN) akcijas.„Ignitis grupė“ planuoja inicijuoti privalomą GEN akcijų supirkimą ir artimiausiu metu kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą su prašymu suderinti privalomo akcijų supirkimo kainas.„Ignitis grupė“ planuoja privalomo akcijų supirkimo kainą suderinimui teikti tokią pačią, kokia buvo mokama oficialaus siūlymo metu. Už vieną GEN akciją ketinama siūlyti mokėti 0,640 EUR kainą.Balandžio 30 d. visuotiniame GEN akcininkų susirikime bus sprendžiama dėl 0,056 EUR dydžio dividendų išmokėjimo. Jei dividendų mokėjimui bus pritarta, oficialaus siūlymo metu akcijas pardavę investuotojai gaus dividendams prilygstantį priedą prie oficialaus siūlymo kainos. Tuo tarpu investuotojai, akcijas pardavę privalomojo supirkimo metu po teisių apskaitos dienos, gaus dividendus teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, tiek vieni, tiek kiti investuotojai gaus vienodą finansinę naudą.Oficialių siūlymų metu akcijas pardavę akcininkai taip pat įgavo pirmumo teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų pirminio viešo akcijų siūlymo metu. „Ignitis grupė“ planuoja įgyvendinti viešą siūlymą mažmeniniams investuotojams (angl. retail offering). Taigi, privalomo siūlymo metu akcijas parduosiantieji GEN smulkieji akcininkai galimybę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų turės vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais.Apie privalomą akcijų išpirkimą bus komunikuojama viešai, be to, kiekvienas akcininkas bus informuotas registruotu laišku.Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgamyba.lt/delistingavimas.Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.