Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus 28.11.2019 kello 13.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitusTulikivi Oyj on 27.11.2019 vastaanottanut Rimonne Baltic OÜ:lta arvopaperimarkkinalain (“AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rimonne Baltic OÜ:n osuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.Rimonne Baltic OÜ:n omistus nousi 26.11.2019 tehtyjen kauppojen seurauksena 3 049 000 osakkeeseen eli 5,09 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 2,36 prosenttiin Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänimäärästä.Tulikivi OyjToimitusjohtaja Heikki Vauhkonen0207 636 555Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineetwww.tulikivi.comLiiteArvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus