Hedera Group AB utser Johan Sandström till ny VD

Stockholm den 28 november 2019PRESSMEDDELANDEJohan Sandström tillträder som VD för Hedera GroupStyrelsen har utnämnt Johan Sandström till VD för Hedera Group. Han tillträder sin befattning den 6 januari 2020.Johan Sandström har tidigare varit anställd på Proffice Care och Feelgood. Närmast kommer han från Cereb AB där han varit VD. Johan har dessutom en civilekonomutbildning från Karlstad Universitet.Jag ser fram emot att arbeta med Johan. Han har mycket erfarenhet från branschen och kommer att tillföra Hedera mycket kunskap och erfarenhet. Han har ett modernt ledarskap och kommer att vara en viktig person i vår pågående resa, säger Bertil Haglund styrelseordförande i Hedera Group AB.Hedera är ett bolag med stor potential och spännande inriktning. Jag är glad att få möjligheten att utveckla Hedera och samtidigt skapa tillväxt och framgångar med kunder och medarbetare, säger Johan Sandström tillträdande VD.För mer information kontakta; Styrelseordförande Bertil Haglund telefon 0707-222 644, bertil.haglund@hederagroup.seBolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.Denna information är sådan information som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 11.45.Hedera Group
Länken i vården
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt tjänster inom vård och omsorg.Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige samt vård och omsorg genom Assistanspoolen.Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se.