• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • ArcAroma AB: 191202 Rättelse av pressmeddelande angående första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden

ArcAroma AB: 191202 Rättelse av pressmeddelande angående första demonstrationen av oliveCEPT® på franska olivoljemarknaden

Pressmeddelande 2019-12-02I pressmeddelande den 2 december 2019 från ArcAroma framgick ej namnet på den franska olivoljeproducent som blir samarbetspartner i en industriell utvärdering. Därför gör ArcAroma denna rättelse. Namnet på kunden är Olives de Nyons/Vignolis. Nedan följer rättat pressmeddelande i sin helhet.
ArcAroma har fått en förfrågan från Olives de Nyons/Vignolis, en större väletablerad fransk olivoljeproducent, gällande oliveCEPT® ODIN för en demonstration och produktion med de lokala olivsorterna. Systemet ODIN kommer att installeras och beräknas vara redo för en industriellutvärdering från den andra veckan i december.Denna förfrågan innebär att vi nu har möjlighet att nå fram på ytterligare en marknad. Vi ser fram emot utvärderingsperioden med vår nya franska samarbetspartner och den kommande utvärderingen av ODINs prestanda utifrån de lokala olivsorterna, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.Den franska olivoljeproduktionen är liten jämfört med andra europeiska producerande länder men de har en mycket hög olivoljekvalitet. Den kalla behandling som oliveCEPT® tillämpar i extraktionsprocessen för olivolja höjer produktionen till högre kvalitetsnivåer och hjälper också till att förbättra produktionseffektiviteten i sin helhet. Systemet oliveCEPT® ODIN är ArcAromas mest kraftfulla maskin som har en kapacitet att behandla upp till sex kubikmeter per timme.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, CEO
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 17.25.Om Arc Aroma Pure AB (publ)
Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.