Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE29 november 2019Under november månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner som utgivits enligt det personaloptionsprogram 2015/2019 som Saniona beslutade om på årsstämman den 20 maj 2015 för vissa medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona. Per den 29 november 2019 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 28 412 519.För mer information, vänligen kontakta