Grupas peļņa 9 mēnešos palielinās par 158% un pārsniedz 19 milj. EUR; uzsākts aktīvs darbs pie zāļu reģistrācijas failu atjaunošanas

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98 774 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 9 269 tūkst. EUR.Grupas EBITDA rādītājs bija 26 257 tūkst. EUR, kas ir par 83% vairāk.Grupas peļņa sasniedza 19 198 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs.“Šajos deviņos mēnešos mums izdevies kāpināt “Olainfarm” Grupas peļņu, sasniedzot vēsturiski vislielāko apmēru. Šogad izveidota pietiekami stabila finanšu bāze, lai tālāk investētu uzņēmuma attīstībā. Pamatā plānoti ieguldījumi zāļu failu sakārtošanā, lai esošajos noieta tirgos varētu turpināt realizēt mūsu farmācijas produktus,” skaidroja Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes loceklis.Grupas ieņēmumi 2019. gada trešajā ceturksnī bija 32 382 tūkst. EUR, un tas ir par 17% vairāk nekā 2018. gada trešajā ceturksnī, kad bija 27 661 tūkst. EUR. Trešajā ceturksnī EBITDA bija 9 329 tūkst. EUR, kas pārsniedz 2018. gada trešā ceturkšņa attiecīgo rādītāju par 5 339 tūkst. EUR jeb 134%. Šī gada trešā ceturkšņa peļņa bija 6 954 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 317% jeb par 5 286 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gada trešo ceturksni.Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 98 774 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10% jeb 9 269 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā. Grupas EBITDA rādītājs šī gada pirmajos deviņos mēnešos bija 26 257 tūkst. EUR, kas ir par 83% jeb 11 928 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada deviņu mēnešu rezultātu. Grupas pārskata perioda peļņa 2019. gada deviņos mēnešos bija 19 198 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 158% jeb 11 744 tūkst. EUR salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018. gadā.Pārskata perioda peļņu pozitīvi ietekmēja bruto peļņas pieaugums par 6 624 tūkst. EUR, pārdošanas izmaksu samazinājums par 4 359 tūkst. EUR, ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām (2 038 tūkst. EUR) pretstatā 1 479 tūkst. EUR zaudējumiem no valūtas kursu svārstībām 2018.gada deviņos mēnešos, bet negatīvi ietekmēja administrācijas izmaksu palielinājums.Saskaņā ar apstiprinātajiem plāniem, Grupas mērķa apgrozījums ir izpildīts par 74%, bet peļņas rādītājs par 151%.Grupa uz šī gada 30.septembri ir uzkrājusi 11,4 milj. EUR naudas līdzekļus, kas kalpo par vienu no finansējuma avotiem nemateriālajiem ieguldījumiem visu nozīmīgāko medikamentu failu atjaunošanai, kā arī turpināt ieguldījumus iekārtās. Grupa arī turpmāk plāno uzturēt augstu brīvo naudas līdzekļu apjomu.Šī gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas galvenie tirgi ir Latvija, Krievija, Baltkrievija un Ukraina, kur realizētais produkcijas apmērs ir 78% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir samazinājums par 2 procentpunktiem, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu gadu iepriekš. Visos lielākajos tirgos bija pārdošanas pieaugums, izņemot Ukrainu, kur šī gada trijos ceturkšņos bija nebūtisks samazinājums. Grupas vadība strādā pie pārdošanas kanālu dažādošanas, meklējot izdevīgākus sadarbības partnerus ar atbilstošu pieredzi un spējām aktīvi virzīt tirgos Grupas produkciju.Šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā Olainfarm galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi turpināja palielināties. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20%, kas ir par vienu procentpunktu lielāks, nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu īpatsvars bija 55%, kas ir tādā pašā līmenī, kā pagājušajā gadā.Savukārt, šī gada trešajā ceturksnī vispārdotākais produkts bija Neiromidīns ar 22% īpatsvaru, tam seko Noofen ar 20% un Furamag/Furasol grupa ar 18%.Attiecībā uz zāļu failu atjaunošanu Grupa ir piesaistījusi ASV bāzētu starptautisku farmācijas un veselības aprūpes konsultāciju uzņēmumu, kas izvērtē visus lielākos produktus un tirgus. Izpētes rezultātā Grupa sagatavos stratēģiju tālākai attīstībai, kas ļaus daudz precīzāk noteikt nepieciešamo investīciju apjomu un pētniecības termiņus.“Nasdaq Riga” biržā 2019.gada 3.ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 565 tūkstošu akciju, par kopējo vērtību 3,8 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018.gadā, tirgoto akciju skaits bija lielāks par 135%, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija lielāka par 127%. Šī gada pirmajos deviņos mēnešos notika 5 024 darījumi ar 1 453 910 akcijām par kopējo vērtību 9,4 milj. EUR.Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskatsKonsolidētais apvienotais ienākumu pārskatsAS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.comPielikumsOlainfarm_lll_2019_konsolidetais FP_LAT

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.