AB “VILNIAUS BALDAI” 2019 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB “VILNIAUS BALDAI” audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2019 metų, pasibaigusių 2019 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.Pridedama:1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2019 metų, pasibaigusių 2019 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700
PriedasAB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2019 m., pasibaigusios 2019 rugpjucio 31 d.