„Ignitis grupės“ preliminarūs 2019 m. 10 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.
2019 metų 10 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:
„Ignitis grupės“ pajamos 2019 m. sausio-spalio mėn. siekė 1 302,9 mln. eurų ir buvo 29,6 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (1 005,3 mln. eurų). Grupės pajamas kaip ir ankstesniais šių metų mėnesiais reikšmingiausiai augino „Ignitis“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ išaugusios didmeninės prekybos apyvartos biržoje.  Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis 2019 m. sausio-spalio mėn. siekė 217,2 mln. eurų – 15,3 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (188,3 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą. Taip pat rodiklio augimui įtakos turėjo praėjusių metų pabaigoje išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.