Wilson ASA: Kvartalsrapport 3Q 2019

Wilson ASA rapporterer fortsatt god inntjening. Selskapet opplevde en tilstramming av markedet mot slutten av kvartalet sammenlignet med fjoråret.Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) per 30.09 2019 viser MEUR 39,1 (MEUR 35,6).Resultatene for tredje kvartal isolert viser forbedring fra samme periode i 2018. Nettoinntjening per dag økte til EUR 3 529/dag (EUR 3 363/dag), en forbedring på EUR 166/dag fra samme periode i fjor. For tredje kvartal 2019 oppnådde Wilson brutto fraktinntekter på MEUR 68,2 (MEUR 67,1), en oppgang på MEUR 1,1 fra tredje kvartal 2018. Konsernets driftskostnader utgjorde MEUR 24,1(MEUR 25,6) for kvartalet og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MEUR 12,1 (MEUR 10,0) for tredje kvartal 2019.
Hovedpunkt for tredje kvartal 2019 (tall i parentes 3Q 2018):* Tilleggsutbytte for 2018 på NOK 0,50 per aksje* Omsetning økt til MEUR 68,2 (MEUR 67,1)* EBITDA på MEUR 12,1 (MEUR 10,0)* Nettoinntjening/dag, EUR 3 529 (EUR 3 363)* God kostnadsutvikling MEUR 24,1 (MEUR 25,6)
For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.Kontaktperson: Stig Vangen, CFO, tlf. 920 19 134
Wilson ASA8. november 2019
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggWilson ASA kvartalsrapport Q3 19

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.