VOSTOK NEW VENTURES LTD UTÖKAR SITT UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN MED 100 MILJONER KRONOR

Stockholm, Nov. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —
Efter emissionen kommer bolagets totala utestående obligationslån att uppgå till 650 miljoner kronor. Likviddag för de nya obligationerna beräknas att bli den 28 november 2019 och emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationslånet, inklusive de nya obligationerna, på Nasdaq Stockholm och noteringen förväntas att äga rum den 3 december 2019. Pareto Securities AB agerade Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var legal rådgivare.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl. 13:30 CET.Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.BilagaVNV_tap_press release_swedish

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.