Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu – syyskuu 2019

Viking Line Abp          TOIMINTAKATSAUS        25.10.2019, klo 09.00

Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu – syyskuu 2019; Parempi tulos kolmannella kvartaalilla

Tammikuu–syyskuu 2019 (tammikuu–syyskuu 2018)Liikevaihto oli 380,8 miljoonaa euroa (378,1 Meur).Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 Meur).Liiketulos oli 17,5 miljoonaa euroa (7,7 Meur).Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-2,1 Meur).Tulos ennen veroja oli 13,9 miljoonaa euroa (5,6 Meur).Tulos verojen jälkeen oli 11,1 miljoonaa euroa (4,8 Meur).Tulosennuste muuttumaton: Vuoden 2019 liiketulos tulee olemaan parempi kuin vuoden 2018 liiketulos.Kolmas kvartaali 2019 (kolmas kvartaali 2018)Liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa (152,3 Meur).Liiketulos oli 26,2 miljoonaa euroa (21,3 Meur).Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi–Toimintavuoden kolme ensimmäistä kvartaalia olivat paremmat kuin edellisenä vuonna. Olen erityisen tyytyväinen niin kasvaneeseen matkustajakohtaiseen myyntiin ja parantuneeseen myyntikatteeseen kuin myös alhaisempiin käyttökuluihin. Toisen kvartaalin suotuisa kehityssuunta jatkui korkeasesongin aikana, mikä on taloudellisesti vuoden tärkein jakso. Matkustajakohtaisen myynnin ja myyntikatteen positiivinen kehitys jatkui kolmannella kvartaalilla.Vuoden aikana meidän vastuullisuustyömme on edelleen ollut suuren fokuksen kohteena. Vastuullisuustyössä huomioidaan niin asiakkaat, henkilöstö kuin ympäristö. IMO:n tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 50 prosentilla vuodesta 2008 vuoteen 2050. Olemme onnistuneet saavuttamaan yhteensä 20 prosentin polttoainesäästöt viimeisen kymmenen vuoden aikana eri polttoaineen optimointitoimenpiteillä ja uusilla teknisillä innovaatioilla.
Olemme julkaisseet hiilidioksidipäästömme konsernin vastuullisuusraportissa liikennöintialueemme ensimmäisenä varustamona. Uusi rakenteilla oleva aluksemme tulee vielä parantamaan ympäristötehokkuuttamme ja varmistamaan asemaamme vastuullisuustyön edelläkävijänä liikennöintialueellamme.Liikevaihto ja tulosKonsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2019 380,8 miljoonaa euroa (378,1 Meur 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2018). Liiketulos oli 17,5 miljoonaa euroa (7,7 Meur).Matkustajatoiminnan tuotot olivat 344,7 miljoonaa euroa (343,0 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 34,3 miljoonaa euroa (33,4 Meur). Myyntikate oli 279,6 miljoonaa euroa (275,5 Meur).Käyttökulut vähenivät 2,5 prosentilla 243,8 miljoonaan euroon (250,0 Meur). Polttoainekulut vähenivät 5,1 prosentilla 35,9 miljoonaan euroon (37,8 Meur). Heikko ruotsin kruunu vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.Kolmannen kvartaalin aikana 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta matkustajamäärä oli samalla tasolla kuin vastaavana jaksona edellisvuonna, mutta paremman matkustajakohtaisen myynnin ansiosta saavutettiin sekä liikevaihdon kasvu että korkeampi myyntikate. Samalla käyttökulut vähenivät kauden aikana ja liiketulos oli täten 26,2 miljoonaa euroa (21,3 Meur).Liikenne ja markkinatKonserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2018.Viking Linen rahtimäärät olivat 100 026 yksikkökuormaa (95 081). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 18,3 % (17,6 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 32,6 % (32,2 %).Investoinnit ja rahoitusKonsernin investoinnit olivat 26,8 miljoonaa euroa (11,6 Meur), mistä 22,1 miljoonaa euroa (2,9 Meur) koskee pääasiassa ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,0 prosenttia liikevaihdosta (3,1 %).30. syyskuuta 2019 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 104,3 miljoonaa euroa (107,8 Meur). Omavaraisuusaste oli 50,6 %, kun se oli 48,1 % edellisenä vuonna.Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 57,6 miljoonaa euroa (57,0 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2019 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,0 miljoonaa euroa (19,5 Meur). Investointien nettorahavirta oli -26,3 miljoonaa euroa (-9,2 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -2,8 miljoonaa euroa (-21,4 Meur).RaportointiTämä toimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukaisesti laadittu osavuosikatsaus.IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia sovelletaan tilikaudesta 2019 alkaen. Konsernin kaikki vuokrasopimukset on aiemmin luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. 1. tammikuuta 2019 alkaen konserni esittää vuokrasopimusvelan, joka on arvostettu jäljellä olevien vuokrasopimuksen sisäisellä korolla tai muuten konsernin lisäluoton korolla diskontattujen vuokrien nykyarvoon standardin ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien. Samalla esitetään käyttöoikeusomaisuuserä vuokrasopimuksista, jonka suuruus vastaa vuokrasopimusvelkaa. Vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16:n vaikutus vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tulokseen oli -0,04 Meur.Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.Organisaatio ja henkilöstöKonsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 674 henkilöä (2 712), joista emoyhtiössä 2 025 (2 039). Maissa työskenteli 603 henkilöä (643) ja merellä 2 071 henkilöä (2 069).Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 244 (241) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.Näkymät koko toimintavuodelle 2019Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos tulee olemaan parempi kuin vuoden 2018 liiketulos. Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2019 julkaistaan 13. helmikuuta 2020.Maarianhamina 24. lokakuuta 2019VIKING LINE ABP
TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000          
LiiteLehdistotiedote 191025 toimintakatsaus

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.