• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • VGP NV: Aanbod aan het publiek in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 100 miljoen en maximum € 150 miljoen

VGP NV: Aanbod aan het publiek in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 100 miljoen en maximum € 150 miljoen

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 20 november 2019, 07u00 CET
Reclame
Dit document is reclame voor de doeleinden van de Prospectusverordening.
VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 2 april 2023, voor een verwacht bedrag van minimum € 100 miljoen en maximum € 150 miljoen.De vaste rente van de obligaties bedraagt 2,75% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 1,693% per jaar (in de veronderstelling dat de obligaties tot de vervaldatum worden aangehouden) en weerspiegelt een aftrek van de Belgische roerende voorheffing tegen een tarief van 30%. Coupons zijn jaarlijks betaalbaar op 2 april van elk jaar, met de eerste betaling op 2 april 2020. De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht.De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Het minimaal inschrijvingsbedrag voor beleggers bedraagt aldus € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingscommissie van 0.75% per coupure aangerekend. De intekenperiode loopt van 22 november 2019 tot en met 26 november 2019, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. Vervroegde afsluiting van de inschrijvingsperiode is ten vroegste mogelijk op 22 november 2019 om 17.30 u. (Brusselse tijd). Het nominaal bedrag van de obligaties die worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA inbegrepen) of Belfius Bank SA/NV is € 80 miljoen indien het maximumbedrag van € 150 miljoen wordt uitgegeven. Het eventuele saldo van het bedrag voorbehouden voor particuliere beleggers zal worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers. Omwille van de mogelijkheid tot vervroegde afsluiting, worden particuliere beleggers aangemoedigd om in te schrijven op de obligaties op de eerste dag van de inschrijvingsperiode voor 17.30 u.In geval van overinschrijving zullen deze inschrijvingen proportioneel herleid worden met een toewijzing van een veelvoud van € 1.000, en in de mate van het mogelijke, een minimum nominaal bedrag van € 1.000, wat het minimum inschrijvingsbedrag is voor de beleggers.De uitgiftedatum is vastgelegd op 2 december 2019. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.KBC Bank NV en Belfius Bank SA/NV treden op als joint lead managers en KBC Bank NV treedt op als global coordinator en sole bookrunner voor deze uitgifte.Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands en in het Engels, en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 20 november 2019 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 20 november 2019 op de website van VGP NV (https://www.vgpparks.eu/nl/investors/obligatieleningen/), op de website van KBC Bank of CBC Banque (www.kbc.be/vgp of www.cbc.be/vgp), en op de website van Belfius Bank SA/NV (www.belfius.be/vgp2019).De Engelstalige versie van het prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (de “FSMA”) als bevoegde autoriteit onder de Verordening (EU 2017/1129) (de “prospectusverordening”). De FSMA keurt dit prospectus enkel goed als het voldoet aan de normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de prospectusverordening. De goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de emittent of van de kwaliteit van de obligaties. Beleggers moeten zelf een beoordeling uitvoeren van de geschiktheid tot het beleggen in de obligaties. Potentiële beleggers dienen het prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico’s en opbrengsten die verbonden zijn aan de beslissing om in de obligaties te beleggen.De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties, waarvan verwacht wordt dat deze ca. € 148.800.000 zal bedragen voor een nominaal bedrag van € 150 miljoen, zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op ontwikkelingsgrond in de bestaande en nieuwe markten. VGP NV verwacht dat de fondsen voor de voormelde ontwikkelingsplannen zullen worden aangewend binnen een periode van 12 tot 18 maanden na de uitgifte van de obligaties, voor zover er geen ongunstige marktomstandigheden zijn.CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VANUIT DE MEDIAOver VGPVGP is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP opereert met een volledig geïntegreerd businessmodel met capabiliteit en uitgebreide ervaring langs de hele waardeketen. De groep heeft een gevorderde grondbank van 7,0 miljoen m2 en de strategische focus is op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. Opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft VGP nu meer dan 200 medewerkers en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar eigen joint ventures met Allianz Real Estate. Per juni 2019 is de bruto waarde van de investeringen van VGP, inclusief de joint venture, € 2,2 miljard en had het bedrijf een Net Asset Value of intrinsieke waarde (EPRA NAV) van € 604 miljoen. VGP staat genoteerd op de beurs van Euronext Brussel en Prague Stock Exchange (ISIN: BE0003878957).

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.