Veðskuld slhf.: Ársreikningur

Veðskuld slhf. birtir ársreikning sinn fyrir árið 2019.Hagnaður varð af rekstri félagsins sem nam tæpum 15,3 milljónum króna samkvæmt rekstrarreikningi á árinu 2019.Eigið fé sjóðsins nam 398,1 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi.Vaxtaauki nam 60 milljónum króna samkvæmt rekstrarreikningi. Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2019 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur sem koma fram í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.
Nánari upplýsingar um ársreikning Veðskuldar slhf. veitir starfsfólk Júpíters rekstrarfélags hf. í síma 5220010.
ViðhengiVeðskuld slhf. 31. desember 2019-signed

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.