Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 52 miljoonaan euroon

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. huhtikuuta 2020 klo 12.00Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.Tammi–maaliskuu 2020: Ennätyskorkeat saadut tilauksetSaadut tilaukset kasvoivat 42 prosenttia 1 187 miljoonaan euroon (835 milj. euroa).Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla.Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa.Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 821 miljoonaan euroon (686 milj. euroa).Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoimintalinjoilla.Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 52 miljoonaa euroa (47 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,3 prosenttia (6,9 %).Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,21 euroa).Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1 miljoonaa euroa (2 milj. euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 173 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).OsinkoehdotusHallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 59 prosenttia vuoden 2019 nettotuloksesta.Tulosohjeistus vuodelle 2020Valmet tiedotti 16. huhtikuuta 2020 peruvansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020 COVID-19-pandemiaan liittyvän lisääntyneen epävarmuuden johdosta.Lyhyen aikavälin näkymätYleiset talousnäkymät
COVID-19-pandemian seurauksena globaalin talouden ennustetaan vuonna 2020 supistuvan huomattavat 3 prosenttia, joka on paljon enemmän kuin 2008–2009 finanssikriisissä. Perusskenaariossa, joka olettaa että pandemia laantuu vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja torjuntatoimet voidaan vähitellen purkaa, globaalin talouden ennustetaan kasvavan 5,8 prosenttia vuonna 2021 taloudellisen toiminnan normalisoituessa poliittisen tuen avustuksella. Riskit vielä vakavammille seurauksille ovat kuitenkin merkittävät. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 14.4.2020)
Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palvelumarkkinoilla on laskenut tasolle tyydyttävä/heikko (aikaisemmin hyvä) ja että markkinanäkymä automaatiomarkkinoilla on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä).
Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperimarkkinoille.
Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat”Valmetin saadut tilaukset kasvoivat ja olivat 1 187 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on meille ennätyskorkea vuosineljänneksen tilauskertymä. Kehitys oli vahvaa projektiliiketoiminnassa, jossa saadut tilaukset olivat 697 miljoonaa euroa, lähes kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Vakaan liiketoiminnan1  saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia (4 % ilman ostettuja liiketoimintoja). Tilauskantamme kasvoi ennätyskorkeaksi, 3 557 miljoonaan euroon. Myös liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat.Ensimmäisen vuosineljänneksen pääuutinen oli COVID-19-pandemia. Pandemia vaikutti toimintoihimme ja johti viivästyksiin tietyissä projektiliiketoiminnan toimituksissa sekä viivästyksiin palveluiden ja automaation toteuttamisessa. Valmetilla on vahvat lähtökohdat viruksesta selviytymiseen, ja pitkän aikavälin kasvuajurimme eivät ole muuttuneet. Koronaviruksen leviäminen on kuitenkin lisännyt epävarmuutta loppuvuoden osalta. Lisääntyneen epävarmuuden johdosta Valmet on perunut tulosohjeistuksensa vuodelle 2020.”[1] Sisältäen sisäiset saadut tilaukset Automaatio-liiketoimintalinjan osalta.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.