Valdybos parengti sprendimų projektai 2020-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui


Pateikiami AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) valdybos parengti sprendimų projektai 2020 m. balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. balandžio 3 d. „Invalda INVL“ informavo, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo planuoja paskelbti ne vėliau negu iki balandžio 27 d.Susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu [planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.] Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą [planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.] Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
 
3. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius. [planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.]
 
4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
[planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.]
8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politikos patvirtinimo.
1) Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politiką, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.
2) Pavesti bendrovės vadovui paskelbti Atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikos įgyvendinimą.
Bendrąjį balsavimo biuletenį planuojama paskelbti ne vėliau negu iki balandžio 27 d.Pridedama:AB „Invalda INVL“ Atlygio politikos projektasAsmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com

PriedasInvaldos INVL Atlygio politika_20200430 VAS

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.