Værdipapirfonden Sydinvest: Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag.


(Selskabsmeddelelse 13/2020)På grund af dårligere likviditet i obligationsmarkederne som følge af Coranavirus er forskellen mellem købs og salgspriser blevet udvidet. Det har medført nedenstående midlertidige forhøjelse af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag med virkning fra og med 2. marts 2020:Venlig hilsenSyd Fund Management A/STlf. 74 37 33 00