• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • UPM osavuosikatsaus Q3/2019: UPM:llä hyvä tulos ja vahva taloudellinen asema – investointi Uruguayhin tuo tulevaisuudessa merkittävää tuloskasvua

UPM osavuosikatsaus Q3/2019: UPM:llä hyvä tulos ja vahva taloudellinen asema – investointi Uruguayhin tuo tulevaisuudessa merkittävää tuloskasvua

UPM-Kymmene Oyj                                    Osavuosikatsaus                  24.10.2019 klo 09.55 EETUPM osavuosikatsaus Q3/2019: UPM:llä hyvä tulos ja vahva taloudellinen asema – investointi Uruguayhin tuo tulevaisuudessa merkittävää tuloskasvuaQ3 2019 lyhyestiLiikevaihto laski 6 % ja oli 2 493 miljoonaa euroa (Q3 2018: 2 650 miljoonaa)Vertailukelpoinen liikevoitto laski 19 % ja oli 342 miljoonaa euroa (420 miljoonaa)Sellun myyntihintojen laskun tulosvaikutus oli suurempi kuin kaikilla liiketoiminta-alueilla alentuneiden muuttuvien kustannustenUPM ilmoitti merkittävää tuloskasvua tuovasta investoinnista Uruguayhin ja toimenpiteistä UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksiLiiketoiminnan rahavirta nousi 500 miljoonaan euroon (405 miljoonaa)Nettovelka laski -2 miljoonaan euroon (4 miljoonaa)Q1–Q3 2019 lyhyestiLiikevaihto kasvoi 1 % ja oli 7 791 miljoonaa euroa (Q1–Q3 2018: 7 752 miljoonaa)Vertailukelpoinen liikevoitto laski 4 % ja oli 1 061 miljoonaa euroa (1 109 miljoonaa)Liiketoiminnan rahavirta nousi 1 256 miljoonaan euroon (947 miljoonaa)UPM ilmoitti heinäkuussa 2,7 miljardin dollarin (USD) investoinnista 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaaseen Uruguayn Paso de los TorosissaUPM sulki paperikone 10:n UPM Plattlingin tehtaalla SaksassaUPM ilmoitti syyskuussa suunnitelmasta sulkea UPM Rauman tehtaan paperikone 2, myydä UPM Chapellen sanomalehtipaperitehdas Grand-Couronnessa, Ranskassa sekä perustaa uusi liiketoimintojen palvelukeskus Wroclawiin Puolaan
1)         Vuoden 2018 vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatteissa.Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta:“Vuosineljännes oli erittäin merkittävä merkkipaalu yhtiön strategisessa uudistumisessa. Suurin uutinen oli päätös investoida Uruguayssa uuteen, erittäin kilpailukykyiseen sellutehtaaseen, joka tulevaisuudessa nostaa selluliiketoiminnan ja UPM:n tuloksen uudelle tasolle. Meillä on ainutlaatuinen tilanne edetä merkittävien kasvuhankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Samaan aikaan jatkamme toimia kilpailukykymme varmistamiseksi.UPM:n liiketoimintojen hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Talouskasvun hidastuminen, erityisesti Euroopassa, vaikuttaa tuotteidemme markkinoihin, ja myyntihinnat laskivat odotustemme mukaisesti. Onnistuimme pitämään marginaalit alkuvuoden tasolla.Sellun hinta oli ennätyksellisen korkea viime vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä, ja siihen verrattuna liikevaihto laski 6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 19 % 342 miljoonaan euroon. Tämän vuoden toiseen neljännekseen verrattuna liikevoitto pysyi ennallaan. Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva, yhteensä 500 miljoonaa euroa. Johdonmukaisen vahva rahavirta ja velaton tase muodostavat vankan perustan kasvuinvestointiemme toteuttamiselle.UPM Biorefiningin liikevoittoon vaikutti odotetusti sellun hinnan lasku. Operatiivisesti vuosineljännes oli kuitenkin vahva. Sekä UPM Pulp että UPM Biofuels tekivät tuotantoennätykset, ja UPM Biofuelsin vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras.UPM Communication Papersin tulos oli jälleen vankka. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten hallinnalla onnistuimme vastaamaan kysynnän ja hintojen markkinapaineeseen. Varmistaakseen kilpailukykynsä UPM sulki heinäkuussa UPM Plattlingin tehtaan paperikoneen 10 Saksassa, ja syyskuussa ilmoitimme suunnitelmasta sulkea UPM Rauman paperikone 2 ja myydä UPM Chapellen sanomalehtipaperitehdas Ranskassa.UPM Specialty Papers onnistui kääntämään kannattavuuskehityksensä. Liiketoiminta-alue hyötyi edullisesta sellusta ja hyvästä asiakaskysynnästä, erityisesti Aasiassa. Näkyviä tuloksia saatiin aikaan myös omilla kustannustenhallintaohjelmilla.UPM Raflatacin marginaalit toipuvat vähitellen määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta. Myönteisen kehityksen turvaamiseksi monet marginaaleihin, tuotevalikoimaan ja kustannuksiin kohdentuvat hankkeet jatkuvat.UPM Energy teki jälleen erinomaisen tuloksen. Siitä on kiittäminen paitsi kohonneita markkinahintoja myös vesivoiman tuotannon taitavaa optimointia Suomen erittäin kuivissa vesiolosuhteissa.Vastatuuli UPM Plywoodin markkinoilla voimistui. Sopeutuminen hidastuvaan kysyntään johti Suomessa yt-neuvotteluihin ja väliaikaisiin lomautuksiin. Tuotannon käynnistyminen UPM Chudovon tehtaan laajennusosassa Venäjällä oli kilpailukykyä osaltaan parantava myönteinen uutinen.Huolellisen valmistelun jälkeen päätimme uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentamisesta keskiseen Uruguayhin. Nyt siirrymme ripeästi valmistelusta suunnitteluun ja toteutukseen. Rakentamisen luvitus ja valmistelu on alkanut tehdastontilla ja Montevideon satamassa. Uruguyan valtio on aloittanut rautatien rakentamisen, ja toimittajat rekrytoivat työvoimaa. 2,7 miljoonan dollarin (USD) investointi erittäin kilpailukykyiseen, 2,1 miljoonan tonnin sellutehtaaseen lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 % ja vaikuttaa merkittävästi UPM:n tuloksentekokykyyn.Muutkin merkittävät uudistushankkeemme edistyvät. UPM Nordlandin ja UPM Changshun tehtaiden investoinnit tarrojen taustapapereihin valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Biokemikaaleihin ja biopolttoaineisiin liittyvät tekniset ja kaupalliset selvitykset jatkuvat Saksassa ja Suomessa. Nämä liiketoiminnot vauhdittavat muutosta kohti tulevaisuutta, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista. UPM:lle ne edustavat innostavia liiketoimintamahdollisuuksia valtavilla uusilla markkinoilla.UPM uskoo vahvasti kestävän kehityksen liiketoimintoihin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Yhtiö sai vuosineljänneksen aikana tunnustusta tästä sitoutumisesta ja listattiin kärkipaikoille Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja MSCI:n ESG Ratings -listaan sekä nimettiin YK:n Global Compact Lead -vastuullisuusfoorumin jäseneksi. Olen hyvin ylpeä näiltä arvostetuilta tahoilta tulleista tunnustuksista.”Näkymät vuodelle 2019Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten globaalit kauppakiistat. Kasvu on hidastunut Euroopassa, erityisesti Saksassa. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa maailman talouskasvuun sekä UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin.UPM teki ennätystuloksen vuonna 2018. Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.Vuonna 2019 kysynnän kasvu on jatkunut useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, vaikkakin maltillisena. Kysynnän lasku on jatkunut UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä UPM:n liiketoimintoihin vaikuttavien sellun keskihintojen odotetaan olevan alemmat kuin kolmannella neljänneksellä. UPM Biorefiningiin vaikuttaa UPM Fray Bentosin sellutehtaan aikataulun mukainen huoltoseisokki. UPM Communication Papersiin vaikuttaa positiivisesti vuotuiset energiaan liittyvät maksuhyvitykset.Webcast ja lehdistötilaisuusUPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5–10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta tilaisuus voidaan aloittaa aikataulussa.Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January–September 2019Puhelinnumero: 09 81 710 310
PIN: 22096714#
**Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana “uskoa”, “odottaa”, “ennakoida”, “aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2018 vuosikertomuksen sivuilla 135–136. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 30–31 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 106–109.**UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet
UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi
Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossilsUPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.LiiteUPM Q319 Report (Finnish)

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.