• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • UPM osavuosikatsaus Q1 2020: Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen

UPM osavuosikatsaus Q1 2020: Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Osavuosikatsaus)                        23.4.2020 klo 09.45 EETUPM osavuosikatsaus Q1 2020:
Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen
Q1 2020 lyhyestiLiikevaihto laski 15 % ja oli 2 287 (Q1 2019: 2 693) miljoonaa euroa, lasku johtui alemmista sellun ja paperin hinnoista sekä graafisten paperien toimitusten vähenemisestäVertailukelpoinen liikevoitto laski 26 % ja oli 279 (374) miljoonaa euroaUPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätyksellinenTeollisuudenalan lakko Suomessa vaikutti UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajanCOVID-19 -pandemia ei vaikuttanut merkittävästi UPM:n toimintaan ensimmäisellä vuosineljännekselläUPM toteutti mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan turvata työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus ja strategisten hankkeiden edistyminen pandemian aikanaUPM on varautunut työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja työaikojen lyhentämiseen, jotta toiminta voidaan sopeuttaa kulloisenkin tilanteen mukaanUPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisestiLiiketoiminnan rahavirta oli 137 (320) miljoonaa euroa käyttöpääoman lisäännyttyä kausiluontoisestiNettovelka laski -405 (-5) miljoonaan euroonKäteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussaYhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin aikataulussaan 31.3. ja osinko 1,30 euroa osakkeelta maksettiin 16.4.Tunnuslukuja
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1 2020 tulosta:“Uudistumisstrategiamme toteuttaminen nojautuu erittäin vahvaan taseeseen sekä ketterään ja tehokkaaseen toimintatapaan. Näin ollen olemme hyvin valmistautuneita nykyiseen epävarmuuteen ja pystymme jatkamaan strategiamme ja kasvuhankkeidemme toteuttamista.Maailman sosioekonomiset näkymät ovat muuttuneet dramaattisesti vuoden alusta, kun Kiinassa puhjennut COVID-19 -epidemia kehittyi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Olemme tehneet mittavia varotoimenpiteitä huolehtiaksemme työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja strategisten hankkeiden edistymisen. UPM:läisten ennakoivan ja huolellisen toiminnan ansiosta olemme voineet toimia häiriöttä.Pandemia ei vaikuttanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi liiketoimintoihimme, ei edes Kiinassa, ja tuloksemme oli vahva. Liikevaihto oli 2 287 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 279 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli kausiluonteisesti alhainen käytyään ennätystasolla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Taloudellinen asemamme on poikkeuksellisen vahva. UPM:n tase on nettokassan puolella (nettovelka -405 miljoonaa euroa), ja käteisvaramme olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussa.Yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin, joilla taattiin osakkeenomistajien turvallisuus ja oikeudet. Käytännön järjestelyistä vastanneen tiimin ja UPM:n osakkeenomistajien yhteistyön ansiosta kokous pystyttiin pitämään ajallaan ja tekemään päätöksiä, kuten päätös 1,30 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta aikataulun mukaisesti. Yhtiökokouksessa vahvistettiin myös yhtiön tilinpäätös ja valittiin uusi hallitus.Liiketoiminta-alueistamme UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät kaikkien aikojen parhaat osavuositulokset. Erinomainen kannattavuus on yhdistelmä pitkäaikaista työtä katteiden parantamiseksi ja hyvänä jatkunutta asiakaskysyntää.Koko alaa koskeneet lakot Suomessa vaikuttivat UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajan. UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella sellun kysyntä oli vakaata ja hinnat edelleen alhaisella tasolla. UPM Timberiin vaikutti heikentynyt kysyntä. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotteiden toimitukset vähenivät Suomen lakkoilusta johtuen ja hinnat laskivat jonkin verran.UPM Plywoodin tulos oli vakaa siitä huolimatta, että Suomen tehtaat kävivät vain kaksi kuukautta. UPM Energy menestyi hyvin erittäin poikkeuksellisissa sääolosuhteissa ja voimakkaasti vaihtelevilla energiamarkkinoilla.Vuosineljänneksen lopussa UPM perui arvionsa kuluvan vuoden näkymistä, emmekä toistaiseksi anna uutta arviota. Erilaiset pandemian aiheuttamat sulkutoimenpiteet koskettavat jopa kolmannesta maailman väestöstä, mikä aiheuttaa ennennäkemätöntä epävarmuutta maailmantaloudessa.UPM tekee paljon toimenpiteitä suojatakseen työntekijöitään ja varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden, mutta väliaikaiset häiriöt tuotannossa, toimitusketjuissa ja asiakaskysynnässä ovat silti mahdollisia. Olemme varautuneet työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja lyhennettyihin työaikoihin sopeuttaaksemme toimintamme kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.Monet tuotteistamme tyydyttävät välttämättömiä jokapäiväisiä tarpeita, ja erityisesti sellun, erikoispaperien ja tarramateriaalien kysyntä saattaa olla pandemian aikana suhteellisen vakaata. Toisaalta graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntä todennäköisesti kärsii sulkutoimista ja niistä aiheutuvasta globaalista taantumasta.Tiukkojen terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden ansiosta kasvuhankkeemme Uruguayssa etenee suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyömaalle tulevat uudet työntekijät testataan koronaviruksen varalta. Tammikuussa ilmoitettu investointi biokemikaalitehtaaseen Saksassa merkitsee seuraavaa askelta yhtiön strategisessa uudistumisessa. Tehtaan suunnittelu on hyvässä vauhdissa, ja valmistuttuaan tehdas avaa UPM:lle täysin uusia markkinoita.UPM:n toimintamalli näyttää jälleen voimansa näissä poikkeuksellisissa oloissa, ja taloudellinen asemamme sekä globaalit resurssimme varmistavat strategisten hankkeiden etenemisen. Olen ylpeä UPM:läisten peräänantamattomuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Fokusoituneet, kilpailukykyiset ja ketterät liiketoimintomme pystyvät tekemään tulosta ja tuottamaan rahavirtaa myös muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuutemme perustuvat edelleen kasvun keihäänkärkiimme. Olemme sitoutuneet kestäviin liiketoimintoihin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.”2020 ja COVID-19-pandemiaUPM ei toistaiseksi anna lähiajan näkymiä. COVID-19 -pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen. Osavuosikatsauksessa käsitellään seuraavia COVID-19 -pandemiaan liittyviä aiheita: Maailmantalous, Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus, UPM:n tuotteiden kysyntä, Sopeutuminen eri skenaarioihin, Hankkeet ja kunnossapitoseisokit, Rahoitus.Kutsu UPM:n Q1 2020 osavuosikatsauksen webcastiin sijoittajille ja analyytikoilleUPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January – March 2020Puhelinnumero ja PIN-koodi: +358 (0)9 817 103 10, PIN: 75276454#Kutsu verkossa järjestettävään lehdistötilaisuuteenSijoittajapuhelun jälkeen toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen medialle klo 14.30 alkavassa suomenkielisessä verkkolähetyksessä. Verkkolähetykseen voi ilmoittautua tästä linkistä.Linkki itse tilaisuuteen lähetetään vain ilmoittautuneille median edustajille.**Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana “uskoa”, “odottaa”, “ennakoida”, “aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2019 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 28–29 ja 129-131 sekä riskienhallinta sivuilla 189–194.**UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet
UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi
Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossilsLiiteUPM Osavuosikatsaus Q120

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.