Umicore rondt overname van kobaltraffinaderij en activiteiten voor kathodeprecursoren in Finland af

Umicore heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van de kobaltraffinaderij en kathodeprecursorenactiviteiten van Freeport Cobalt in Kokkola, Finland, heeft afgerond voor een bedrag van $ 203 miljoen op een schulden- en cashvrije basis (inclusief ongeveer $ 50 miljoen netto-werkkapitaal). De goedkeuring van alle regelgevende instanties met betrekking tot de transactie werd ontvangen.Verwacht wordt dat de overname vanaf 2020 zal bijdragen aan de winst en vanaf 2021 zal bijdragen tot de waardecreatie, na voltooiing van het integratieproces en een vermindering van het netto werkkapitaal door synergieën in de toeleveringsketen.Umicore profielUmicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard (omzet van € 7,6 miljard) en stelt iets meer dan 10.700 mensen in dienst.Voor meer informatieInvestor RelationsEvelien Goovaerts                       +32 2 227 78 38                                    evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe                           +32 2 227 70 68                                   eva.behaeghe@umicore.com Aurélie Bultynck                         +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com Media RelationsMarjolein Scheers                       +32 2 227 71 47                                    marjolein.scheers@umicore.com 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.