Udtrækning af RTL F-obligationer pr. 1 april 2020

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                        02.  marts  2020
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 24/2020
Udtrækning af RTL F-obligationer pr. 1 april 2020

I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om udtrækninger i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.
Vedhæftet fil24_UDTRAEK20200302JYK