• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN,19.1.2021 09:30

TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYN,19.1.2021 09:30

TULIKIVI OYJ:N TYTÄRYHTIÖ NORDIC TALC KÄYNNISTÄÄ SUOMUSSALMEN TALKKIHANKKEEN YVA-MENETTELYNTulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy on osana Suomussalmen talkkihankkeen toteutettavuusselvitystä päättänyt käynnistää ympäristön vaikutusten arviointia koskevan menettelyn (YVA-menettely). Siinä arvioidaan alueelle suunnitellun louhoksen ja talkkirikastamon ympäristövaikutuksia. Suunniteltu avolouhos sijoittuu Tulikiven Suomussalmen kaivospiirin kuuluvaan Haaposen esiintymään. Talkkirikastamon suunniteltu kapasiteetti on noin 125 000 tonnia talkkia vuodessa.  YVA-menettely toteutetaan Afry Finland Oy:n kanssa ja se käynnistyy tammikuussa 2021.  Tulikivi Oyj:n tytäryhtiön Nordic Talc Oy:n tavoitteena on Tulikiven Suomussalmella olevien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvitys tarkentaa talkkihankkeen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten.On ennenaikaista arvioida hankkeen toteutumista tai taloudellisia vaikutuksia.TULIKIVI OYJHallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com
LiiteTulikivi Oyjn tytäryhtiö Nordic Talc käynnistää Suomussalmen talkkihankkeen YVA-menettelyn

Disclaimer & Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.