TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

TRAINERS’ HOUSE OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 3.3.2020 KLO 8:30liikevaihto 10,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa), muutos -1,8 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattunaliiketulos 0,6 milj. euroa (0,8 milj. euroa), 6,0 % liikevaihdosta (7,6 %)osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,04 euroa)
Loka-joulukuu 2019 lyhyesti
liikevaihto 2,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa), muutos -11,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattunaliiketulos -0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa), -3,6 % liikevaihdosta (-10,3 %)osakekohtainen tulos -0,00 euroa (0,01 euroa)
Tunnuslukuja vuoden 2019 päättyessä
rahavarat 2,3 milj. euroa (1,6 milj. euroa)korollinen velka 1,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -1,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)omavaraisuusaste 68,4 % (75,2 %)
Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti. Yllä raportoidut korolliset velat ja omavaraisuusaste eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2018 ja 2019 välillä. Muutoksen vaikutuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa Tilinpäätöstiedote ja liitetiedot. Vuosien 2019 ja 2018 tunnusluvut on laskettu käänteisen splitin jälkeisellä 21.471.412 kpl osakemäärällä.
NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.


LiiteTilinpäätöstiedote 2019