Tammi-syyskuun operatiivinen liikevoitto oli vakaa, liikevoittoprosentti parani

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2019 klo 8.30Tammi-syyskuun operatiivinen liikevoitto oli vakaa, liikevoittoprosentti paraniTämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–30.9.2019 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.Q3 2019Liikevaihto laski 372 milj. euroon (2018: 393). Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -2 % (2018: ‑3 %).Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 93 milj. euroa (2018: 94).Liikevoitto oli 83 milj. euroa (2018: 89). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä ‑7 milj. euroa (2018: -2), ja niihin sisältyivät Iddinkin yritysostoon liittyvät 4 milj. euron kulut. Hankintamenojen poistot olivat 3 milj. euroa (2018: 3).Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (2018: 0,42).Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (2018: 0,41).Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,8 (2018: 1,6). Suhde nousi väliaikaisesti yli pitkän aikavälin tavoitetason (alle 2,5) Iddinkin yritysoston ja IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi.13.9. Sanoma sai päätökseen johtavan hollantilaisen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittajan, Iddinkin, yritysoston ja paransi näkymiään vuodelle 2019 koskien operatiivista liikevoittoprosenttia ilman hankintamenojen poistoja noin 15 %:sta yli 15 %:iin.24.10. hallitus päätti osingon toisen erän, joka on 0,20 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on 28.10. ja maksupäivä 4.11.Q1-Q3 2019Liikevaihto laski 974 milj. euroon (2018: 1 017). Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -3 % (2018: ‑3 %).Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 184 milj. euroa (2018: 186). Vastaava liikevoittoprosentti oli 18,9 % (2018: 18,3 %).Liikevoitto oli 168 milj. euroa (2018: 168). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8 milj. euroa (2018: ‑11). Hankintamenojen poistot olivat 9 milj. euroa (2018: 7).Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (2018: 0,77).Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (2018: 0,71).Vapaa rahavirta oli 56 miljoonaa euroa (2018: 40). IFRS 16-standardin käyttöönotto paransi vapaata rahavirtaa 18 milj. eurolla, mutta parannuksen kumosi osittain Belgian lopetettuihin toimintoihin liittyneen vuokrasopimuksen loppusuoritus, joka oli 10 milj. euroa.4.2. Sanoma allekirjoitti 550 miljoonan euron syndikoidun rahoitussopimuksen.14.2. Sanoma ilmoitti myyneensä hollantilaisen LINDA.-aikakauslehteä kustantavan Mood for Magazinesin. Kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa.28.6. Sanoma ilmoitti kasvattaneensa omistusosuutensa suomalaisessa luokiteltuja ilmoituksia julkaisevassa Oikotie Oy:ssä 90 %:sta 100 %:iin.
Näkymät vuodelle 2019 (muutettu 13.9.2019)
Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan yli 15 % (2018: 15,7 %).Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla.1) Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot vuonna 2018. Lopetetut toiminnot käsittävät Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman, joka myytiin 29.6.2018. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on saatavilla vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen s. 36.Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 68 milj. euroa kaudella Q3 2018 ja 118 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2018.
Toimitusjohtaja Susan Duinhoven
”Sanoma-konsernin ja kaikkien liiketoimintasegmenttiemme liiketoiminta kehittyi vuoden 2019 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana suotuisasti. Konsernin kannattavuus oli hyvällä tasolla, ja saimme Iddinkin yritysoston päätökseen syyskuun puolivälissä. Paransimme näkymiämme vuodelle 2019 koskien operatiivista liikevoittoprosenttia ilman hankintamenojen poistoja noin 15 %:sta yli 15 %:iin (2018: 15,7 %). Parannus johtui Iddinkin liittämisestä osaksi konsernia vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen alusta lukien sekä liiketoimintamme vakaana jatkuneesta kehityksestä kaikissa liiketoimintasegmenteissä.Learningin liikevaihto kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli vakaata ja myötäili toimintamarkkinoillamme tänä vuonna meneillään olevia opetussuunnitelmien syklejä. Vuoden aikana operatiivinen tuloksemme parani kaupallisen menestyksen sekä ”High Five” -ohjelman ansiosta; molempien osalta tiimimme tekivät hyvää työtä. Iddinkin tulos on ollut odotustemme mukainen vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Olemme aloittaneet integraation ja työskentelemme synergioiden eteen. Media Finlandin liikevaihto oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisen vuoden tasolla, ja olemme tyytyväisiä operatiivisen tuloksen paranemiseen. Ruutu+:n ja Helsingin Sanomien (HS) tilausmäärät ja tilausmyynti kasvoivat vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Vastatakseen muuttuvaan mediankulutukseen ja keskittyäkseen vahvemmin kolmeen strategiseen painopistealueeseensa – uutiset ja feature, viihde sekä B2B-markkinointiratkaisut – Media Finland on yhdistänyt uutismediat HS:n ja Ilta-Sanomat (IS) sekä seitsemän aikakausbrändiä, joiden sisällöillä on omat selkeät yleisönsä digitaalisessa mediassa, uudeksi yhteiseksi liiketoimintayksiköksi. Uusi yksikkö Uutis- ja featuremedia aloitti toimintansa 1.10. Yksikön tavoitteena on olla Suomen johtava tilauspohjaisen ja mainosrahoitteisen journalismin tarjoaja sekä hybridi- että digiaikakaudella.Media Netherlandsin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen raportoidussa liikevaihdossa ja operatiivisessa liikevoitossa näkyivät edellisen vuoden aikana tekemämme divestoinnit – LINDA.-aikakauslehti, Belgian Head Officen sisältömarkkinointiliiketoiminta ja Home Deco -verkkokauppaliiketoiminta. Samanaikaisesti vertailukelpoinen liiketoiminnan kehitys täytti odotuksemme. 20-vuotisjuhlaansa viettävän verkkouutispalvelumme NU.nl:n käyttäjämäärien ja myynnin kasvu on jatkunut kaksinumeroisena koko vuoden. 1.1. voimaan astunut aikakauslehtien arvonlisäveron korotus vaikutti levikkimyyntiin jossain määrin negatiivisesti.Iddink-yritysoston seurauksena nettovelkamme ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on kasvanut merkittävästi, kuten jo kaupan allekirjoittamisen yhteydessä kerroimme. Odotamme nettovelan suhteen oikaistuun käyttökatteeseen palaavan tavoitetasolleen (alle 2,5) vuoden 2020 aikana. Marraskuun lopussa erääntyy liikkeeseenlaskemamme 200 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Aiomme maksaa sen takaisin ja korvata tarvittavan rahoituksen joustavammilla velkainstrumenteilla, minkä odotamme pienentävän rahoituskulujamme jatkossa merkittävästi. Keskitymme edelleen strategisiin painopistealueisiimme eli liiketoiminnan kasvattamiseen muun muassa synergioita tuovien, olemassa olevia liiketoimintojamme täydentävien yritysostojen kautta sekä osingon kasvattamiseen.”Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajilleAnalyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven sekä talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme Sanomatalossa järjestettävään tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601
Sanoma
Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.
Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.LiiteQ3 2019 Osavuosikatsaus

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.