Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 20.03.2020

20. märtsil 2020. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 064 495 häält, so 71,36 % kõikidest häältest. Kokku oli esindatud 37 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 28 805 697 hääle ehk 99,11% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.
2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 060 840 hääle ehk 99,99% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3. aprillil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päevÜlaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.Veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/nW4dGBPOjVU.Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.