Sverige ställer ut garanti för SAS AB

Riksgälden har nu ställt ut en kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor till SAS AB. Garantin är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort garantiåtagande.
Det lån som garanteras är en revolverande kreditfacilitet. Det innebär att låntagaren kan utnyttja återbetald kredit igen upp till det maximala beloppet.Svenska staten och danska staten garanterar upp till 90 procent av lånebeloppet, dock högst 1,5 miljarder svenska kronor från vardera stat. Kreditfaciliteten möjliggör ett likviditetstillskott om 3,33 miljarder svenska kronor för SAS AB.Kreditfaciliteten och de statliga garantierna löper till 20 april 2023.BakgrundFör att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset ställer Riksgälden, på uppdrag av regeringen, ut kreditgarantier till flygföretag. Kreditgarantierna får maximalt uppgå till sammanlagt 5 miljarder kronor, varav maximalt 1,5 miljarder kronor får avse SAS AB.Den 24 april 2020 godkände EU-kommissionen ramarna för Sveriges statliga garanti för SAS AB. Garantiavtal har nu tecknats med långivarna och SAS AB.Garantin för SAS AB är den första garanti som undertecknats inom flyggarantiprogrammet. Riksgälden har kontaktat samtliga företag som är i målgruppen för statliga garantier till flygföretag och arbetar för att skyndsamt kunna ställa ut ytterligare garantier.KontaktPressfunktionen, 08-613 47 01

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.