Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta

Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % räntaRiksgälden lånade i dag upp 13 miljarder kronor till en ränta på 0,53 procent i den planerade emissionen av en ny 25-årig statsobligation. Den nya obligationen har den längsta löptiden av de lån som utgör Sveriges statsskuld.Totalt deltog 55 investerare med en budvolym på 44,5 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 14 baspunkter under den svenska swappräntan.– Med den 25-åriga obligationen förlänger vi räntekurvan för svenska statsobligationer. Intresset för att delta i introduktionen var stort, vilket bidrog till en förmånlig prissättning för staten säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden.LånevillkorFördelning mellan investerare
 Fördelning mellan regioner
Riksgälden kommer att erbjuda byten till den 25-åriga obligationen i en auktion den 11 december 2020 för att bygga upp den utestående volymen. Villkor för bytesauktionen annonseras den 20 november.Den tidigare längsta nominella statsobligationen i den svenska statsskulden har en återstående löptid på 19 år.KontaktJohan Bergström, tillförordnad upplåningschef, 08 613 45 68 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.