Solvays derde kwartaal van 2019 en eerste negen maanden resultaten

Het volledige financiële verslag is te vinden op: https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting
Teleconferentie voor analisten om 14:00 CET: https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/investor-days/2019-strategy-review
WINST & VERLIES
Onderliggende [1] EBITDA (Kw3: € 601 mln +0,4%; -1,8% organisch [2] ; 9M: € 1 796 mln -0,2% -2,6% organisch [2])In het derde kwartaal van 2019 groeide de onderliggende [1] EBITDA +0,4%. Exclusief omrekening van valuta en perimetereffecten daalde de EBITDA met -1.8% organisch[2]. De aangehouden volumegroei in composietmaterialen, hogere prijzen in Performance Chemicals en de bijzondere focus op kostendiscipline milderden het effect van de aanhoudend lage vraag van de automobiel-, elektronica- en olie- en gasmarkten.In de eerste negen maanden van 2019 was de onderliggende EBITDA nagenoeg stabiel op -0,2%. Organisch daalde de onderliggende EBITDA met -2,6% vergeleken met vorig jaar. De onderliggende EBITDA-marge bleef op 23%.Advanced Materials (Kw3: € 301 mln -1,6% [2]; 9M: €891 mln -8,4% [2])Tweecijferige volumegroei in composietmaterialen voor de luchtvaart hielden aan in het derde kwartaal, wat tot een recordprestatie leidde, vóór een verwachte vertraging in het vierde kwartaal.
De prestaties in het derde kwartaal van Specialty Polymers werden beïnvloed door de aanhoudende tegenkantingen in de automobiel- en elektronicamarkten en door de verlaging van de voorraadniveaus van Solvay, die de kosten negatief beïnvloedden.Advanced Formulations (Kw3: € 123 mln –17% [2]; 9M: €388 mln -9,7% [2])Aroma Performance, evenals de coatings- en zorg-activiteiten in Novecare bleven stevig in het derde kwartaal. De orderniveaus in agro en mijnbouw kwamen lager uit, na een sterk tweede kwartaal. Talrijke kostenacties compenseerden gedeeltelijk de impact van de lagere omzet op de EBITDA.
De Noord-Amerikaanse markt voor schalieolie en -gas bleef in het derde kwartaal afnemen en de concurrentiepositie van Solvay verslechterde verder in het kwartaal.Performance Chemicals (Kw3: € 216 mln +4,4% [2]; 9M: €646 mln +8,7% [2])Prijsverhogingen werden gehandhaafd, wat leidde tot een sterke stijging van het rendement in de natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten bij een stabiele vraag in het derde kwartaal. De resultaten profiteerden verder van verdergaande maatregelen voor operationele efficiëntie.Onderliggende WPA [3] uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (9M: € 6,68 –2,7%)De evolutie van de onderliggende WPA[3] uit voortgezette bedrijfsactiviteiten weerspiegelt de EBITDA-prestaties in de eerste negen maanden van het jaar, evenals de effecten van lagere financiële kosten en hogere afschrijvingen.Waardevermindering € -656 mln na belastingenDe verdere achteruitgang van de stimulatiemarkt voor schalieolie- en gas in Noord-Amerika en de druk op field service-bedrijven zorgden ervoor dat fracking-technologieën een handelsproduct werden, met als gevolg een overstappen van Solvays hoogwaardige oplossingen. Deze ontwikkelingen veranderden de onderliggende groeifundamenten van deze activiteit en verminderden de verwachtingen voor de toekomstige groei. Dit leidde tot een niet-contante waardevermindering van € -656 miljoen, na belastingen, op de gecombineerde voormalige olie- en gasactiva van Rhodia en Chemlogics (zie pagina 9).
CASH
Vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (9M: € 345 mln +217 mln)Een sterke focus op werkkapitaalbeheer droeg bij aan de generatie van vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van € 345 miljoen voor 9M 2019, een verbetering van € 217 miljoen. De sterke prestatie van € 313 miljoen in Kw3 2019 weerspiegelt voornamelijk de verbeterde kwartaalfasering van de kasstroomgeneratie.
De totale vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders bedroeg € 527 miljoen in 9M 2019, inclusief € 182 miljoen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Dit droeg bij aan een operationele afbouw van de netto financiële schuld met € 140 miljoen, een verbetering van € 241 miljoen ten opzichte van 2018.
Het interimdividend van € 1,50 bruto per aandeel[6], een verhoging met + 4,2%, zal worden uitbetaald op 20 januari 2020.VOORUITZICHTEN VOOR 2019Solvay verwacht een organische groei [4] van de onderliggende EBITDA tussen -2% en -3% jaar op jaar, en een vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van ongeveer € 490 miljoen [5], in lijn met de eerder gegeven verwachtingen. Aan de huidige wisselkoersen komt de onderliggende EBITDA naar verwacht op ongeveer € 2.330 miljoen uit, vrijwel ongewijzigd tegenover 2018.CEO Ilham Kadri commentedSolvay heeft stevige resultaten en kasstromen behaald in de eerste negen maanden, en vooral in het derde kwartaal, waarbij we de hardnekkige uitdagingen in de macro-economische omgeving te boven kwamen. Deze prestatie is deels te danken aan de discipline doorheen het bedrijf en focus op kosten en kasstroom en geeft ons het vertrouwen om de tegenkantingen te overwinnen en de vooruitzichten opnieuw te bevestigen.
Vandaag delen we bovendien ons strategisch stappenplan, dat de weg beschrijft naar de ontketening van het volledig potentieel van Solvay om de groei te stimuleren en kasstromen en het rendement te verbeteren.

NotasAlle jaar-op-jaarvergelijkingen zijn gebaseerd op 2018 pro forma cijfers, alsof IFRS 16 was geïmplementeerd in 2018.[1] De onderliggende prestatie-indicatoren passen de IFRS cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (Purchase Price Allocation – PPA) die betrekking hebben op verwervingen, alsook voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, geklasseerd als eigen vermogen onder IFRS, maar behandeld als schuld in de onderliggende verklaringen, en voor andere elementen die de analyses van de onderliggende prestaties van de Groep verstoren.
[2] Organische groei is exclusief omrekeningen van valuta en perimetereffecten, evenals de impact van de implementatie van IFRS 16.
[3] Onderliggende winst per aandeel, basisberekening.
[4] Organische groei is exclusief omrekeningen van valuta en perimetereffecten, en is te vergelijken met € 2 330 mln pro forma in 2018, die al het € 100 mln IFRS 16 effect omvat.
[5] Vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders is vrije kasstroom na financieringsbetalingen en dividenden aan minderheidsbelangen, en is te vergelijken met € 566 mln in 2018. De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (vóór financiering) wordt op ongeveer € 770 mln verwacht in 2019, versus € 846 mln pro forma in 2018.

[6] Zoals in voorgaande jaren vertegenwoordigt het interim dividend 40% van het volledige dividend van het voorgaande jaar.
Bijlages2019Q3_FinancialReport_NL_final2019Q3_PressRelease_NL_final

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.