Skeljungur hf.: Framboð til stjórnar og tilnefningarnefndar – Aðalfundur 5. mars 2020

Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn þann 5. mars 2020 kl. 16.00 í höfuðstöðvum Skeljungs, Borgartúni 26, 105 Reykjavík.Framboðsfrestur til stjórnar og tilnefningarnefndar Skeljungs hf. er runninn út.Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér í stjórn félagsins:Birna Ósk Einarsdóttir
Dagný Halldórsdóttir
Elín Jónsdóttir
Jón Ásgeir Jóhannesson
Jón Gunnar Borgþórsson
Már Wolfgang Mixa
Þórarinn Arnar Sævarsson

Nánari upplýsingar um frambjóðendur er að finna í viðhengi og í skýrslu tilnefningarnefndar á heimasíðu Skeljungs: https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020
Vakin er athygli á því að einn frambjóðandi hefur dregið framboð sitt til baka síðan skýrsla nefndarinnar var birt.Samkvæmt samþykktum félagsins skal stjórn þess skipuð fimm einstaklingum og skal hlutfall hvors kyns innan stjórnar ekki vera lægra en 40%.Stjórn Skeljungs hf. barst krafa um að beitt verði margfeldiskosningu við kjör stjórnar Skeljungs hf. Krafan barst stjórn innan tilskilins frests og barst frá hluthöfum sem hafa yfir að ráða meira en 1/10 hlutafjárins, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Margfeldiskosningu verður því beitt við stjórnarkjörið á fundinum.Margfeldiskosning fer fram með eftirfarandi hætti: Kosið skal á milli einstaklinga. Gildi hvers atkvæðis skal margfaldað með fjölda þeirra stjórnarmanna sem kjósa skal og má hluthafi skipta atkvæðamagni sínu, þannig reiknuðu, í hverjum þeim hlutföllum, sem hann sjálfur kýs, á jafnmarga menn og kjósa skal eða færri. Ef ekki er á atkvæðaseðli getið skiptingar atkvæða á milli þeirra sem þau eru greidd skal þeim skipt að jöfnu. Framboðsfrestur til setu í tilnefningarnefnd félagsins er einnig runninn út. Eftirfarandi einstaklingar eru í framboði til tilnefningarnefndar:Katrín S. Óladóttir
Sigurður Kári Árnason
Samkvæmt starfsreglum tilnefningarnefndar skal hluthafafundur kjósa tvo nefndarmenn en nýkjörin stjórn félagsins skipa einn úr stjórn í nefndina í kjölfar aðalfundar. Katrín og Sigurður verða því sjálfkjörin til setu í nefndinni. Sjá nánari upplýsingar um frambjóðendur í viðhengi.Öll fundargögn má finna á heimasíðu félagsins: https://www.skeljungur.is/hluthafafundur-2020Nánari upplýsingar veitir Árni Pétur Jónsson, forstjóri, fjarfestar@skeljungur.is.Skeljungur er orkufyrirtæki sem selur vörur og þjónustu á Íslandi, í Færeyjum og á Norður-Atlantshafinu. Meginstarfsemi félagsins er innflutningur, birgðahald, sala og dreifing á eldsneyti og eldsneytistengdum vörum og smásala. Félagið starfrækir 76 eldsneytisstöðvar og 6 birgðastöðvar á Íslandi og í Færeyjum. Auk þess selur félagið áburð og efnavörur á Íslandi og rekur verslanir og þjónustar og selur olíu til húshitunar í Færeyjum. Viðskiptavinir Skeljungs spanna frá einstaklingum til fyrirtækja, í sjávarútvegi, landbúnaði, flutningum, flugi og til verktaka. Starfsemin er rekin undir merkjunum Skeljungur, Orkan, Kvikk og Magn. Meginmarkmið Skeljungs er að þjóna orkuþörf einstaklinga og fyrirtækja á hagkvæman og öruggan máta í sátt við umhverfi sitt.www.skeljungur.ishttps://www.linkedin.com/company/skeljungur-hf/  ViðhengiFramboð til stjórnar og tilnefningarnefndar – Aðalfundur 5. mars 2020