• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Sinch AB (publ): Sinch förvärvar SAP Digital Interconnect och stärker sitt erbjudande inom molnbaserade kommunikationstjänster

Sinch AB (publ): Sinch förvärvar SAP Digital Interconnect och stärker sitt erbjudande inom molnbaserade kommunikationstjänster

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH
Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva SAP Digital Interconnect (”SDI”), en enhet inom SAP SE, för en total kontant köpeskilling på 225 miljoner EUR.SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1 500 företagskunder i hela världen. Bland bolagets kunder finns flera av världens högst värderade företag, bland annat ledande teknikföretag, banker, betaltjänstbolag, retailbolag och mobiloperatörer.”Sinch och SAP ser båda hur molntjänster skapar effektivare affärsprocesser och en mycket bättre kundupplevelse. När SDI nu blir en del av Sinch får vi ytterligare resurser att verkligen förändra hur företag kommunicerar med sina kunder, i hela världen”, säger Oscar Werner, vd Sinch. Sinch strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Ett långsiktigt fokus på lönsamhet och kassaflöde skapar förutsättningar att realisera denna strategi även i tider då de övergripande makroekonomiska utsikterna är ofördelaktiga.”SAP Digital Interconnect är ledande inom sitt område med lönsam tillväxt och en förmåga att nå 99 procent av världens mobilabonnenter. Sinch är perfekt positionerat för att ta till vara på den tillväxtpotential vi ser i verksamheten. Med sin innovationsförmåga och investeringar inom molnbaserade kommunikationstjänster är Sinch mycket väl lämpade som nya ägare till SDI”, säger Thomas Saueressig, ansvarig för produktutveckling i SAP SE:s ledningsgrupp.  SDI består av tre segment. Programmable Communications riktar sig mot företagskunder och omfattar SDI:s API-baserade erbjudanden för kunderinteraktion genom SMS, pushnotiser, epost, WhatsApp, WeChat och Viber. Under 2019 hanterade SDI 18 miljarder företagsmeddelanden, vilket innebar en ökning på 17 procent jämfört med 2018. Carrier Messaging omfattar en rad affärskritiska tjänster för mobiloperatörer, bland annat produkter för att hantera meddelanden som skickas mellan individer (person-to-person messaging, P2P). Under 2019 hanterade SDI mer än 292 miljarder P2P-meddelanden åt sina operatörskunder. Enterprise Solutions innehåller produkter för kundtjänst, inklusive molnbaserade contact center-lösningar, samt tjänster för att hantera informationsgivning i krissituationer.Resultat och synergierUnder den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en försäljning på 340 miljoner EUR, bruttoresultat på 94 miljoner EUR, och justerad EBITDA på 15,4 miljoner EUR. Verksamheten har ca. 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien.I den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 bidrog Programmable Communications med 67 procent av SDI:s omsättning. Carrier Messaging stod för 28 procent och Enterprise Solutions för 5 procent.  Omsättningstillväxten under de senaste två åren har varit ca. 10 procent per år.Sammanslagningen av Sinch och SDI beräknas preliminärt att ge upphov till kostnadssynergier på 11 miljoner EUR. Denna årstakt väntas uppnås under kalenderåret 2022. Engångskostnader för carve-out och integration vänta uppgå till 6-8 miljoner EUR under samma period.   Värdering
Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/EBITDA-multipel på 14,6x, eller 8,5x inklusive förväntade synergieffekter i full årstakt.FinansieringFörvärvet finansieras med Sinch befintliga kassa och tillgängliga lånefaciliteter.Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad EBITDA -1,0x i Q1 2020. På proforma basis, där man tillgodoräknar sig förvärvade verksamheters justerade EBITDA under de senaste 12 månaderna, var Sinch nettoskuld/justerad EBITDA -0,9x. Förvärvet av Chatlayer, vilket slutfördes den 1 april, ökar denna kvot med 0,1x vilket innebär att pro forma nettoskuld/justerad EBITDA är omkring -0,8x.Om förvärvet av SDI redan hade slutförts skulle pro forma nettoskuld/justerad EBITDA uppgå till 2,2x. Sinch annonserade dessutom nyligen att man ämnar förvärva Wavy, en transaktion som kräver godkännande från konkurrensmyndigheter och väntas slutföras under andra halvåret 2020. Om även förvärvet av Wavy redan hade slutförts skulle pro forma nettoskuld/justerad EBITDA uppgå till 2,7x.KonkurrensprövningTransaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder.Tidsuppskattning och villkorTransaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2020. I det fall transaktionen inte slutförs, och givet att vissa kriterier uppfylls, så kommer Sinch att betala SAP en termineringsavgift på 11 miljoner EUR.RådgivareHandelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är legal rådgivare till Sinch i denna transaktion.Telefonkonferens och webbcastEtt konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, tisdag 5 maj, kl 09.00 CET. Väntetiden för att kopplas in kan vara ovanligt lång och vi rekommenderar därför att man ringer in 10 minuter före samtalet börjar.Sverige:                      +46 (0) 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 (0) 203 00 95 710
USA:                            +1 917 720 0178
Access code:             518 45 76
Den direktsända webcasten kommer att publiceras på investors.sinch.com/webcast.Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com.För ytterligare information vänligen kontaktaThomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com
Om Sinch
Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.Om SAP Digital InterconnectSAP Digital Interconnect (SDI) gör det möjligt för företag att kommunicera med sina kunder och koppla upp människor och saker i den digitala ekonomin. Detta görs med hjälp av SMS, e-post, pushnotiser, och sociala nätverk. SDI erbjuder molnbaserade tjänster genom API:er som hjälper mobiloperatörer, företag och utvecklare att skapa digitala tjänster med intelligent, sammanvävd kommunikation över flera olika kanaler. Bland SDI:s kunder finns en rad stora väletablerade företag; sammanlagt mer än 1 500 företagskunder och 500 mobiloperatörer i 190 länder. För mer information, besök SDI på SAP:s webbplats eller läs mer på SDI:s community site.Om SAPSAP är marknadsledande inom intelligent företagsmjukvara för den nya upplevelseekonomin. SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys bidrar till att företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP ger enskilda personer och organisationer bättre möjligheter att samarbeta och att använda djupa affärsinsikter för att vässa sin konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och som de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att över 440 000 företag och offentliga verksamheter hela tiden kan anpassa sin verksamhet och kan drivas lönsamt. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com.Viktig informationDenna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “fortsätter”, “bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 06:00 CET.Bilaga20200505_Sinch_acquires_SAP_Digital_Interconnect_SWE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.