SEB:s resultat för tredje kvartalet 2019

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 5.9 miljarder kronor och räntabiliteten exklusive jämförelsestörande poster var 13,2 procent.SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:”Trots att vi haft en säsongsmässig nedgång och att det makroekonomiska läget dämpades var kunderna fortsatt aktiva under det tredje kvartalet. SEB:s diversifierade affärsmodell är fortsatt gynnsam och rörelseresultatet ökade med 5 procent jämfört med förra året med en räntabilitet på eget kapital på 13.2 procent.”Finansiell informationKvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporterFör ytterligare information, kontaktaMasih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 000
Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06
Frank Hojem, chef Corporate Communications, 070-763 9947
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, cirka kl. 06.45 CET.
BilagaKvartalsrapport Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.