SEB:s Boprisindikator – Hushållens boprisförväntningar rasar

Hushållens boprisförväntningar rasarSEB:s Boprisindikator faller kraftigt i april med 67 punkter till minus 20. Det är den största förändringen under en enskild månad som uppmätts under boprisindikatorns 17-åriga historia. Raset gäller hela landet och alla regioner visar kraftiga nedgångar. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar runt en halv procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ökar från förra månadens 4 procent till 7 procent.Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 33 enheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 22 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 42 procent, att jämföra med 8 procent föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser har minskat med två enheter och ligger denna månad på 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 20 vilket är en nedgång med hela 67 enheter från förra månaden.      –          Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i Boprisindikatorn. Ännu har vi inte sett fallande bostadspriser i statistiken men det här visar att det är vad hushållen förväntar sig och till viss del kan sådana förväntningar blir självuppfyllande. Trots stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en rejäl sättning på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent. Det är en marginell minskning från förra månaden då hushållen i genomsnitt trodde på 0,50 procent.
–          Hushållen ligger klart över marknadens och Riksbankens egna förväntningar. Mot bakgrund av att vi nu går in i en lågkonjunktur är det dock troligare att reporäntan kommer att hållas låg ett bra tag till. Men det är å andra sidan inte samma sak som att bostadsräntorna kommer att vara lika låga och det är inte fel att ha en viss beredskap för att dessa kan stiga om t.ex. bankernas upplåningskostnader fortsätter att stiga, säger Jens Magnusson.Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning på tre procentenheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med en enhet jämfört med förra månaden och ligger nu på 19 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med två procentenheter och ligger nu på 26 procent medan de med fast ränta ligger på 23 procent vilket är på samma nivå som föregående månad.
Boprisindikatorn minskade mest i Skåne och Stockholm
På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Det bidrar till statistik stabilitet men vid särskilt stora och snabba förändringar, som de vi upplever den här månaden, innebär det också en påtaglig eftersläpning i de regionala siffrorna vilket försvårar jämförelser med siffrorna för riket. Störst minskning ser vi i Stockholm och Skåne med vardera 38 enheter till 11 respektive 19. I Västra Götaland minskade indikatorn med 35 enheter från 46 till 11 och i Svealand utom Stockholm med 34 enheter från 51 till 17. I Norrland minskade den från 42 till 11 och i Östra Götaland från 36 till 15.
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 24 mars till 1 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.Boprisindikatorn – Utveckling senaste 12 månaderna:
BilagaBoprisindikatorn April 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.